Økonomi

Finansiel information

Her kan du finde hoved-og nøgletal for C.W. Obel Ejendomme samt relevant information om virksomhedsstruktur og ejerskab. Ligeledes er det muligt at downloade vores seneste årsrapport som pdf.

C.W. Obel Ejendomme i tal

C.W. Obel Ejendomme har siden slutningen af 90’erne været et selvstændigt datterselskab ejet 100% af C.W. Obel A/S. Selskabet er løbende vokset, og i dag råder vi over attraktive ejendomme i København og Aalborg.

Læs mere om C.W. Obel A/S


Årsrapport

Resultatet af vores samlede aktiviteter fremgår af den årlige årsrapport for C.W. Obel Ejendomme A/S.

Se årsrapporten for 2022 her

Resultater

Hos C.W. Obel Ejendomme er vores forretningsstrategi at tilbyde attraktive bolig- og erhvervslejemål i høj kvalitet på gode beliggenheder.  Det har i virksomhedens levetid resulteret i et øget driftsresultat og støt stigende egenkapital hos det samlede C.W. Obel Ejendomme A/S.

Her kan ses nøgletal fra de sidste seks regnskabsår:

C.W. Obel Ejendomme koncernens hoved- og nøgletal

Driftsresultat af ejendomme: 217.052

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 320.621

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S: 120.159

Årets resultat: 461.561


Ejendomsportefølje: 7.112.173

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 1.057.278

Egenkapital: 3.554.483


Egenkapitalandel/soliditet: 43,3 %

Egenkapitalforrentning: 13,9 %

Driftsresultat af ejendomme: 212.242

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 680.629

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S: 286.934

Årets resultat: 920.199


Ejendomsportefølje: 6.753.010

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 768.660

Egenkapital: 3.109.991


Egenkapitalandel/soliditet: 41,3 %

Egenkapitalforrentning: 34,3 %

Driftsresultat af ejendomme: 216.636

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 289.095

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S: 72.969

Årets resultat: 393.632


Ejendomsportefølje: 6.135.134

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 484.345

Egenkapital: 2.248.309


Egenkapitalandel/soliditet: 33,9 %

Egenkapitalforrentning: 18,3 %

Driftsresultat af ejendomme: 222.656

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 189.186

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S: 68.367

Årets resultat: 315.372


Ejendomsportefølje: 5.749.566

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 391.832

Egenkapital: 2.042.479


Egenkapitalandel/soliditet: 33,1 %

Egenkapitalforrentning: 16,1 %

Driftsresultat af ejendomme: 203.616

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 214.146

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S:53.691

Årets resultat: 207.492


Ejendomsportefølje: 5.341.793

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 397.013

Egenkapital: 1.883.630


Egenkapitalandel/soliditet: 32,7 %

Egenkapitalforrentning: 11,9 %

Driftsresultat af ejendomme: 196.480

Avance/tab og værdiregulering af ejendomme: 100.468

Resultandel Obel-LFI Ejendomme A/S: -738

Årets resultat: 113.232


Ejendomsportefølje: 5.049.551

Investering i Obel-LFI Ejendomme A/S: 272.174

Egenkapital: 1.611.962


Egenkapitalandel/soliditet: 29,8 %

Egenkapitalforrentning: 7,3 %

Alle beløb er i mio. DKK

Ejerskab og virksomhedsstruktur

C.W. Obel Ejendomme er en langsigtet investor i ejendomme i Storkøbenhavn og Aalborg, vi tilbyder attraktive bolig- og erhvervslejemål i høj kvalitet på gode beliggenheder. Vores strategi har fra starten været at fokusere på at give vores lejere en god service og agere ordentligt og ansvarligt med fokus på et godt og tillidsfuldt samarbejde. 

C.W. Obel Ejendomme er et selvstændigt datterselskab, som er ejet af C.W Obel A/S. Læs mere om C.W. Obel A/S her.

Oprindeligt havde C.W. Obel Ejendomme udelukkende fokus på erhvervsejendomme, men har siden udvidet med en boligportefølje, som primært består af nye boligejendomme i Aalborg og Storkøbenhavn.Vores samlede ejendomsportefølje kan ses her

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand Anders C. Obel samt bestyrelsesmedlemmer Thomas Holm og Peter Winther. Direktionen udgøres af adm. direktør Torben Black og direktør Stella Jacobsen.

Anders C. Obel

Bestyrelsesformand

Anders C. Obel

Bestyrelsesformand

Thomas H. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Thomas H. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Stella Jacobsson

Direktør

Stella Jacobsson

Direktør

Torben Black

Adm. direktør

Torben Black

Adm. direktør