Viceværter

Service på vores ejendomme

Alle vores ejendomme har tilknyttet egen vicevært som er ansvarlig for ejendommen. Vi er synlige i det daglige, og som lejer kan du altid komme i kontakt med os, hvis der skulle opstå pludselige spørgsmål eller konkrete behov. Hos C.W. Obel Ejendomme vægter vi vores lejeres trivsel højt, og derfor har vi fokus på et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Du kan møde vores nærværende team her.

Erhverv

I vores erhvervsafdeling sætter vi en ære i at hjælpe virksomheder med at finde de perfekte lokaler, og vi driver og administrerer selv alle vores erhvervsejendomme. Ved indflytning giver vi altid en grundig velkomst med rundvisning på det nye lejemål.

Alle vores ejendomme er i flot stand, når I flytter ind – og det sørger vi for, at de bliver ved med at være. Vi sørger løbende for den udvendige vedligeholdelse, af ejendommen, varetagelse af ejendommens ventilations- og køleanlæg, koordinering med diverse håndværkere samt hjælp til praktiske spørgsmål om AV-udstyr el. lign. Det er naturligvis altid muligt at komme i kontakt med en ansvarlig for ejendommen, når behovet opstår.

Bolig

I boligafdelingen ser vi det som vores vigtigste opgave at tilbyde trygge, behagelige og velfungerende rammer til vores beboere. Vi driver og administrerer selv vores omkring 1.000 boliglejemål med egne administratorer og viceværter.

Vores viceværter forestår selve ind- og udflytningen, og vi giver en grundig gennemgang af den ejendom samt det lejemål der flyttes ind i. Vi sørger løbende for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, trappevask, udbedring af eventuelle fejl i lejemålet, varetagelse af fællesområder samt snerydning efter behov. Det er naturligvis altid muligt at komme i kontakt med en ansvarlig for ejendommen, når behovet opstår.

Hvad er fordelene ved at være lejer hos C.W. Obel Ejendomme?

Da vi selv står for drift og vedligeholdelse af alle vores ejendomme, er det let for dig som lejer at komme i kontakt med os. Vi vægter din trivsel højt, og vi mener, at den direkte kontakt og det høje serviceniveau bidrager til at skabe en tryg hverdag.

“Jeg har arbejdet på de samme ejendomme i mange år, og jeg oplever en virkelig god kommunikation med lejerne. Jeg oplever, at lejerne værdsætter min daglige gang på ejendommene og er trygge i at komme til mig med små som store ting. Det gør, at jeg hurtigt og effektivt kan løse de problemer der måtte være, og lejerne kan koncentrere sig om det, de skal.”


René Bruzelius

Ejendomsfunktionær

Vidste du?

Vi er synlige i gadebilledet i vores servicebiler, som i 2021 til gavn for bymiljøet blev udskiftet til el-biler. Desuden har vi for at lette lejernes mulighed for at køre i el-bil forsynet vores boligejendomme med ladestandere. På erhvervsejendommene sker der løbende etablering af p-pladser med mulighed for opladning af el-biler.