Vi tager ansvar

CSR-tiltag

Hos C.W. Obel Ejendomme arbejder vi løbende på at minimere vores klima- og miljømæssige påvirkning. Vi ønsker med energisparende strategier at reducere klimapåvirkningen i forbindelse med udvikling og drift af vores ejendomme.

Fokuspunkter i vores CSR-tiltag

For at reducere klimapåvirkningen i vores daglige arbejde har vi igangsat en række CSR-tiltag. Ved hver enkelt af vores ejendomme vurderer vi, hvordan vi kan sikre den lavest mulige energiudledning i forhold til drift og vedligeholdelse, vand- og varmeforbrug, transport, affaldssortering, strømforbrug og belysning. Det overordnede fokus i vores CSR-tiltag er:

  • At nedbringe energiforbrug
  • DGNB-certificeringer af nye og eksisterende ejendomme
  • Brug af vedvarende energi
  • Energimærke løft
  • Forbedring af klimaskærm
  • Lave energioptimeringer på vores ejendomme

Miljøhensyn i hverdagen 

Hos C.W. Obel Ejendomme arbejder vi altid på nye tiltag, som skal optimere driften af vores ejendomme. Det indebærer blandt andet projekter, som kommer miljøet og vores lejere til gode.

Se filmen til højre.

CSR-projekter i tal i 2023

Hvad kan du gøre? 

Som lejer i vores ejendomme er der en række ting, du selv kan gøre for at mindske bygningens energiforbrug. Det har vi lavet en liste over:

  • Affaldssortering: Sorter dit affald i de opstillede containere til glas, metal, pap, papir, bioaffald og dagrenovation. 
  • Begræns dit strømforbrug: Brug kun elektronik i det omfang, det er nødvendigt. Sluk på stikkontakten, når du ikke bruger arbejdscomputeren, tv’et, musikanlægget, projektoren, blenderen, brødristeren etc., da de bruger strøm i standby-funktionen.
  • Brug miljøvenlige rengøringsmidler: Mange rengøringsmidler indeholder stoffer, som er skadelige for miljøet. Skær ned på antallet af rengøringsmidler og brug gerne miljøvenlige mærker.