Bæredygtighed

CSR-tiltag

I C.W. Obel Ejendomme ønsker vi at minimere vores klima- og miljømæssige påvirkning. Vi arbejder løbende på at reducere klimapåvirkningen ved at gennemføre energisparende tiltag i forbindelse med udvikling og drift af vores ejendomme.

Fokus på at nedbringe forbrug

Vi har stort fokus på, hvordan vi kan optimere vores mange ejendomme på en bæredygtig måde. Derfor har vi med flere forskellige tiltag skruet op for en grøn og bæredygtig agenda. Ved hver enkelt af vores ejendomme vurderer vi, hvordan vi kan sikre den lavest mulige energiudledning i forhold til drift og vedligeholdelse, vand- og varmeforbrug, affaldssortering, strømforbrug og belysning. 

DGNB-certificeringer og opgradering af energimærker

I alt hvad vi gør, ønsker vi at forbedre vores ejendommes energimærker, da energimærket er udtryk for en bygnings energimæssige kvaliteter og siger noget om hvordan der kan opnås rentable energimæssige forbedringer.

Et tydeligt resultat af vores bæredygtige linje er, at flere af vores ejendomme er blevet tildelt DGNB certificeringer. DGNB-certificeringen er en stor anerkendelse af vores byggerier og bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Certificeringen er et omfattende værktøj til at angive en bygnings miljømæssige kvalitet, sociale kvalitet, tekniske kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Bæredygtig affaldssortering

I 2021 indførte vi en grøn affaldsløsning, hvor ny teknologi til affaldsbeholderne sikrer rettidig tømning af beholderne og dermed længere holdbarhed, genbrug og energibesparelser. At der fremadrettet aldrig bliver tømt tomme eller halvtomme affaldscontainere, sikrer en betydelig reduktion af CO2 og kørsel med tung trafik i byerne. 

Samarbejde om reducering af CO2

Vi har indgået et spændende samarbejde med proptech-firmaet Legacy, som går ud på at skabe de bedste vilkår for, at reducere vores CO2-forbrug ved at lave meget nøje beregninger af, hvor meget CO2 den enkelte ejendom udleder. Legacy er en oplagt partner til missionen, da de har udviklet en metode, som tager de faktiske målerdata fra el og varmemålere og dermed omregner forbruget med data fra forsyningsselskaberne til et reelt CO2-tal. 

Grøn energi

På flere af vores ejendomme har vi installeret solcelleanlæg og ladestandere til el-biler. Solcelleanlæggene kommer ikke kun miljøet til gode, men vil også betyde mærkbare besparelser. Vi installerer løbende flere solceller på ejendomme, hvor det kan give en miljømæssig gevinst. 

Bæredygtighed i hverdagen 

Hos C.W. Obel Ejendomme arbejder vi altid på nye tiltag, som skal optimere driften af vores ejendomme. Det indebærer blandt andet projekter, som kommer miljøet og vores lejere til gode.

Se filmen her.

Hvad kan du gøre? 

Som lejer i vores ejendomme er der en række ting, du selv kan gøre for at mindske bygningens energiforbrug. Det har vi lavet en liste over:

  • Affaldssortering: Sorter dit affald i de opstillede containere til glas, metal, pap, papir, bioaffald og dagrenovation. 
  • Begræns dit strømforbrug: Brug kun elektronik i det omfang, det er nødvendigt. Sluk på stikkontakten, når du ikke bruger arbejdscomputeren, tv’et, musikanlægget, projektoren, blenderen, brødristeren etc., da de bruger strøm i standby-funktionen.
  • Brug miljøvenlige rengøringsmidler: Mange rengøringsmidler indeholder stoffer, som er skadelige for miljøet. Skær ned på antallet af rengøringsmidler og brug gerne miljøvenlige mærker.