Fremleje

 

Delvis fremleje

Som lejer har du ret til at fremleje højest halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

 

Fremleje af hele lejligheden

Som lejer har du ret til at fremleje hele din lejlighed i en sammenhængende periode på maksimalt 2 år, når du kan dokumentere, at fremlejeperioden er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lign.

Forud for indgåelse af fremlejekontrakt, skal du ansøge os om det.

Du kan ansøge via nedenstående formular eller ved at sende en mail til bolig@cwobel.dk.

 

Ansvar

Du som lejer indestår fortsat for, at huslejen bliver betalt til tiden, ligesom du overfor os hæfter for eventuel misligholdelse mv.

 

Airbnb og anden ferieudlejning

Fremleje helt eller delvist til Airbnb eller andet feriemål er ikke tilladt og vil medføre ophævelse af lejemålet.