Opsigelse

 

 

Du har løbende måned + 3 måneders opsigelse af lejemålet, og du skal betale husleje i hele opsigelsesperioden. 

Såfremt du ønsker at fraflytte lejemålet tidligere, skal du oplyse os herom i din opsigelse, hvorefter vi vil forsøge at udleje lejemålet tidligere.

Opsigelsen skal sendes skriftligt ved brug af nedenstående blanket eller ved at sende en mail til bolig@cwobel.dk.

Såfremt der fremgår flere parter på lejekontrakten, SKAL alle parter fremgå på opsigelsen. Sendes opsigelsen pr. mail, skal de fremgå som cc.

Opsigelsen er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned.

Fremvisning af lejemålet til potentielle lejere

Du har i din opsigelsesperiode pligt til at fremvise boligen til potentielle lejere, således vi så vidt muligt undgår en tomgangsperiode. Tidspunkter for fremvisninger sker efter aftale med dig.


Fraflytning af lejemålet

Som det fremgår af lejekontraktens § 11 skal du fraflytte lejemålet før lejeperiodens ophør, således lejligheden kan blive istandsat i henhold til den indgåede lejekontrakt. Du betaler fortsat husleje i den periode. Det er uanset, om du selv vælger at istandsætte boligen. Årsagen til det er, at vi skal have mulighed for at besigtige og godkende det udførte arbejde, før ny lejer flytter ind i lejemålet.

Læs om det videre forløb under fraflytning af lejemålet.