Fraflytning

 

Når du skal flytte ud – herunder istandsættelse

Opsigelse

Du har opsagt dit lejemål og modtaget en bekræftelse fra udlejer på opsigelsen af dit lejemål. Læs evt. afsnittet om opsigelse af lejemål.

Lejemålets stand ved fraflytning

Du har overtaget dit lejemål nyistandsat og skal aflevere lejemålet som aftalt i din lejekontrakt. 

Forsyn

Vi tilbyder dig muligheden for et forsyn. Et forsyn er en gennemgang af lejemålet, hvor lejemålet bliver gennemgået sammen med ejendommens vicevært, og du bliver gjort bekendt med hvilke ting, som vi forventer skal udføres i forbindelse med din fraflytning.

Forsynet er ikke at betragte som et endeligt flyttesyn, men er en ekstra service til dig, således du har mulighed for at drøfte forholdene med os – forud for fraflytning.

Kontaktdata på ejendommens vicevært vil stå i skrivelsen, hvor vi bekræfter din opsigelse.

Flyttesyn

Du vil blive indkaldt til et fraflytningssyn. Fraflytningssynet er den sidste gennemgang forud for, at du overdrager nøglerne til lejemålet til os. På samme måde som ved indflytningssynet vil lejemålet blive gennemgået med dig og ejendommens vicevært og en fraflytningsrapport med tilhørende fotodokumentation vil blive udarbejdet til brug for endelig flytteafregning. Fraflytningssynet tager ca. en time. Du vil på mødet få et prisoverslag på istandsættelsesarbejdet.

Flytteafregning

Flytteafregningen er en økonomisk opgørelse over vores mellemværende. Depositum, forudbetalt leje, aconto vand og varme samt istandsættelsesomkostningerne.

Endelig afregning vil blive sendt til dig ca. 6-8 uger efter din frigørelsesdato.

Der vil blive tilbageholdt et mindre beløb indtil endelig vand- og varmeregnskab foreligger. Læs mere herom under huslejeopkrævning, depositum mv.


Indsigelse

Såfremt du ikke er enig i omfanget af istandsættelsesarbejdet, kan sagen indbringes for Huslejenævnet som er en uvildig instans.