Fraflytning

 

Når du skal flytte ud – herunder istandsættelse

Opsigelse

Du har nu opsagt dit lejemål og modtaget en bekræftelse på opsigelsen af dit lejemål. Læs evt. afsnittet om opsigelse af lejemålet.

Lejemålets stand ved fraflytning

Du har overtaget dit lejemål nyistandsat og skal aflevere lejemålet som aftalt i din lejekontrakt. 

Forsyn

Vi tilbyder dig muligheden for et forsyn. Et forsyn er en gennemgang af lejemålet, hvor lejemålet bliver gennemgået, og du bliver gjort bekendt med hvilke arbejder, som vi forventer skal udføres i forbindelse med din fraflytning.

Forsynet er ikke at betragte som et endeligt flyttesyn, men er en ekstra service til dig, således du har mulighed for at drøfte forholdene med os – forud for fraflytning.

Kontaktdata på medarbejderen tilknyttet din ejendom vil stå i skrivelsen, hvor vi bekræfter din opsigelse.

Flyttesyn

Du vil blive indkaldt til et fraflytningssyn. Fraflytningssynet er den sidste gennemgang forud for, at du overdrager nøglerne til lejemålet til os. På samme måde som ved indflytningssynet vil lejemålet blive gennemgået med dig og viceværten og fraflytningsrapport med tilhørende fotodokumentation vil blive udarbejdet til brug for endelig flytteafregning. Fraflytningssynet tager ca. en time. Du vil på mødet få et prisoverslag på istandsættelsesarbejderne.

Flytteafregning

Flytteafregningen er en økonomisk opgørelse over vores mellemværende. Depositum, forudbetalt leje, aconto vand og varme og istandsættelsesomkostningerne.

Endelig afregning vil blive sendt til dig ca. 6-8 uger efter din frigørelsesdato.

Der vil blive tilbageholdt et mindre beløb indtil endelig vand- og varmeregnskab foreligger. Læs mere herom under huslejeopkrævning, depositum mv.


Indsigelse

Såfremt du ikke er enig i omfanget af istandsættelsesarbejderne, kan sagen indbringes for Huslejenævnet som er en uvildig instans.