Opsigelse af lejemål

 

Opsigelse af et lejemål kan ske på både lejers og udlejers foranledning, hvis lejemålet er tidsubestemt. Opsigelsesperioden vil normalt have en varighed på 3 måneder, hvis du lejer en lejlighed eller et hus. Et enkelt værelse uden køkken vil normalt have en opsigelsesperiode på 1 måned. Hvis lejemålet er tidsbestemt, ophører det automatisk på den aftalte dato.

 

Opsigelsen af lejemålet træder i kraft d. 1. i den efterfølgende måned fra opsigelsen, hvorefter opsigelsesperioden begynder. Det betyder, at hvis du lejer en lejlighed og gerne vil fraflytte d. 1. april, skal du opsige den før d. 1. januar. Det er altså løbende måned + 3 måneder.

Efter opsigelsesperioden vil du få dit depositum tilbage, såfremt at du afleverer lejemålet i samme stand, som da du overtog lejemålet. Skal lejemålet istandsættes efter din fraflytning, vil omkostningerne blive dækket af dit indbetalte depositum.

Opsigelse af lejemålet skal være skriftligt. Som lejer er det vigtigt at sørge for at få en skriftlig bekræftelse på opsigelsen af lejemålet, så der ikke hersker tvivl om opsigelsens gyldighed.

Hvis lejer ønsker at fraflytte lejemålet tidligere end opsigelsesperiodens varighed, har udlejer pligt til at forsøge at udleje lejemålet til en ny lejer, så du som lejer ikke lider et tab ved at fraflytte tidligere. Det kan dog ikke forlanges, at udlejer faktisk finder en ny lejer, men ifølge genudlejningspligten skal de forsøge.

Hvis udlejer ikke gør et reelt forsøg på at genudleje lejemålet, har du som lejer ikke pligt til at betale husleje i hele opsigelsesperioden.

 

Udlejers opsigelse af lejemål

Som udgangspunkt kan udlejer ikke opsige et tidsubestemt lejemål. Der kan dog forekomme situationer, hvor der er grundlag for at opsige lejemålet fra udlejers side, hvis den ene af parterne misligholder aftalen, jf. lejeloven. Såfremt lejemålet opsiges af udlejer, er opsigelsesperioden den samme, som hvis lejemålet bringes til ophør af lejer.

Hvis udlejer overtræder husordenen eller andet, som kan danne grundlag for opsigelse, skal udlejer give et skriftligt påbud inden opsigelse, så lejer har mulighed for at rette op på sin adfærd. Først ved gentagne overtrædelser kan udlejer opsige lejeren.

 

Opsigelse af lejemål hos C.W. Obel Ejendomme

Når du som lejer vil opsige dit lejemål hos C.W. Obel Ejendomme, gør de samme regler og formalia sig gældende. Ønsker du at opsige lejemålet, har du løbende måned + 3 måneders opsigelse. Opsiger du lejemålet i midten af en måned, har du derfor 3,5 måneders opsigelse.

I vores lejemål har du forudbetalt husleje før din indflytning. Den forudbetalte leje udgør 3 måneders husleje, og den fratrækkes de sidste måneders husleje i din opsigelsesperiode. Det indbetalte depositum, der også udgør 3 måneders husleje, indestår som sikkerhed for standen af lejemålet ved fraflytning.

I forbindelse med din opsigelse af lejemålet kan du ønske at fraflytte lejemålet før opsigelsesperiodens ophør. Herefter vil vi forsøge at udleje lejemålet tidligere, som det fremgår af lejelovens genudlejningspligt.

Din opsigelse af lejemålet skal sendes skriftligt ved brug af vores formular eller til vores e-mail, bolig@cwobel.dk

 

Opsigelsesperioden – fremvisningspligt, fraflytningssyn og fraflytning

Ved opsigelse af lejemålet er der en række formalia i opsigelsesperioden, der skal overholdes. I din opsigelsesperiode har du fremvisningspligt. Det indebærer, at du er pligtig til at fremvise boligen til nye potentielle lejere, således at en tomgangsperiode undgås. Tidspunkter for fremvisninger sker efter aftale med lejer.

Som det fremgår af lejekontraktens §22 skal udlejer fraflytte lejemålet før lejeperiodens ophør, således at lejligheden kan blive istandsat i henhold til den indgåede lejekontrakt. Lejer betaler fortsat husleje i den periode, uanset om lejer selv står for istandsættelse eller overlader det til udlejer.

Der foretages altid en besigtigelse af lejemålet, der sker ved fraflytningssynet. Her gennemgår udlejer og lejer de punkter, der ligeledes blev besigtiget ved indflytningssynet.

C.W. Obel Ejendomme tilbyder dig muligheden for et forsyn i din opsigelsesperiode. Et forsyn er en ekstra service til dig forud for det endelige fraflytningssyn. Her gennemgår du sammen med vores viceværter lejemålets stand og bliver informeret om, hvilke istandsættelser vi forventer, der skal udføres i forbindelse med din fraflytning.

Herved kan du være på forkant og have god tid til at istandsætte eventuelle mangler. På den måde er der større chance for, at du kan få det meste eller hele dit depositum tilbage.

Du kan finde mere information om fraflytning på vores side værd at vide.

Find værd at vide her