Sådan mininerer du støj i storrumskontorer

De senere år er flere og flere virksomheder begyndt at gå fra enkeltmandskontorer til storrumskontorer. Det er der mange gode grunde til.

En af de største fordele ved et storrumskontor er, at den øgede tilgængelighed giver bedre muligheder for at danne sociale relationer medarbejdere imellem og derigennem større jobtilfredshed og vidensdeling. Men fordele som mere fleksibilitet og plads på kontoret er også noget af det virksomheder vinder på ved at indrette sig som et storrumskontor.

Der kan dog også være ulemper forbundet med storrumskontorer. En af de ofte nævnte problematikker er støj. I denne artikel kan du derfor læse mere om, hvad jeres virksomhed kan gøre for at nedsætte støjen i jeres storrumskontor.

Hvad er reglerne for et storrumskontorer?

Reglerne for storrumskontorer er ikke anderledes, end de der stilles til mindre kontorer. Det gælder derfor om at leve op til de generelle regler for arbejdsmiljø, hvis du vil skabe de bedste forudsætninger for trivsel hos dine medarbejdere.

Er du interreseret I at vide mere om arbejdsmiljøloven, og hvordan du indretter et kontor efter de gældende regler? Få styr på arbejdsmiljøloven her.

Gode råd til at minimere støj på et storrumskontor

Har I problemer med larm i jeres storrumskontor, finder I nedenfor en række gode råd til at minimere støjen.

Undgå for meget gennemgang

Det kan virke meget forstyrrende, hvis der hele tiden går folk gennem kontoret. En måde at minimere forstyrrende gennemgang i et åbent storrumskontor er ved at placere printere, toiletter, kaffeautomater og mødelokaler strategisk. Det kan skærme medarbejderne for mange forstyrrelser i løbet af en dag, hvis de er placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. 

Det samme gælder også for ledere eller medarbejdere, som mange har behov for at henvende sig til i løbet af dagen. Sidder de centralt i et storrumskontor, kan det give mange forstyrrelser for de medarbejdere, der sidder i nærheden.  

Tænk over sammensætningen af medarbejdere, og hvilken vej deres skrivebord vender

Det er ikke ligegyldigt, hvilke medarbejdere der bliver sat ved siden af hinanden i et storrumskontor. Det er vigtigt at tage højde for, hvor meget koncentration de enkelte medarbejderes jobfunktion kræver. Det er eksempelvis ikke en god idé at sætte jeres sælgere ved siden af en medarbejdergruppe, hvis opgaver kræver meget koncentration.

Desuden bør I overveje, hvilken retning jeres medarbejderes skrivebord vender. Ofte er folk placeret, så de kigger på hinanden, men det er værd at overveje, om en anden retning vil være mere optimal. Det kan f.eks. virke forstyrrende at sidde overfor en kollega, der ofte taler i telefon. I sådanne tilfælde kan en afskærmning være essentiel.

Invester i et ekstra kontor til koncentrationskrævende arbejde

Af og til kan medarbejdere have behov for at kunne trække sig et sted hen, hvor der er mere ro, hvis de har en mere koncentrationskrævende opgave. Mange virksomheder dedikerer enkelte mødelokaler eller områder til stille arbejde, hvor medarbejderne kan arbejde uforstyrret uden afbrydelser.

Vil du vide mere om arbejdsmiljøreglerne for kontorer?

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål vedrørende storrumskontorer og indretning af dem efter arbejdsmiljøloven, kan du finde meget mere information på Arbejdstilsynets hjemmeside.