Har din virksomhed styr på arbejdsmiljøloven?

En af de mest essentielle byggesten til at skabe en velfungerende arbejdsplads er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Af den grund stiller arbejdsmiljøloven høje krav til arbejdsgivere for sikre medarbejdernes trivsel. Læs med, og bliv klogere på, hvordan I skaber de bedste rammer for jeres medarbejdere.

Sådan overholder du arbejdsmiljøloven

Der er især to ting, jeres virksomhed skal være opmærksom på, når det gælder overholdelse af arbejdsmiljøloven – at udarbejde en arbejdspladsvurdering og nedsætte en arbejdsmiljøorganisation.

En arbejdspladsvurdering er et værktøj, som kan anvendes internt i virksomheden til at kontrollere arbejdsmiljøet. Arbejdspladsvurderingen skal minimum revideres hvert tredje år, men det mest optimale er at gøre det, hver gang der sker en ændring i virksomheden, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Et andet vigtigt tiltag er at nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, hvis virksomheden består af mere end ti medarbejdere. En arbejdsmiljøorganisation har både til opgave at tage hånd om eksisterende arbejdsmiljøproblemer, men også at sørge for forebyggende arbejde.

En arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation er blot et lille udsnit af de forhold, der bør tages højde for, hvis arbejdsmiljøloven skal overholdes. I de følgende afsnit vil vi kort opridse, de vigtigste regler indenfor arbejdsmiljøloven til kontorer.

De vigtigste regler indenfor arbejdsmiljøloven til kontorer

Arbejdsmiljøloven spænder bredt, og det kan være svært at danne sig et overblik over de mange regler. Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder. Vi har derfor samlet de vigtigste regler, som oftest er gældende på kontorer, så du hurtigt kan få styr på, hvilke regler du skal dykke ned i til at begynde med.

Det kan dog ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at du som arbejdsgiver sætter dig ordentlig ind i loven.

Fysisk arbejdsmiljø

Kravene til arbejdsmiljøet er afhængig af, hvilke arbejdsopgaver medarbejderne har. Der er for eksempel stor forskel på reglerne for et kontor sammenlignet med reglerne for en byggeplads. Arbejdsmiljøloven på et kontor stiller krav til alt fra flugtveje og nødbelysning til indretning af kontoret. Se de vigtigste her:

Ulykkesrisici

  • Foretag forebyggende foranstaltninger for at nedsætte risikoen for at falde på gulvet. Det indbefatter blandt andet at undgå rod og uorden i fællesarealerne.
  • Arbejdspladsen skal holdes rent. Det vil sige at støv og snavs, skal holdes på et lavt niveau.
  • Sørg for at arbejdspladsen lever op til kravene for vedligeholdelse, som f.eks. løbende vedligeholdelse af belysning, evt. ventilationsanlæg, filtre m.v.

Muskel- og skeletbesvær

  • Undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser ved at investere i ordentligt inventar og overhold regler for indretning af kontoret.

Støj

  • Medarbejdere må ikke udsættes for vedvarende støjbelastning, der overskrider 80 dB.
  • De akustiske forhold i et arbejdsrum skal være tilfredsstillende og tilpasset til de arbejdsopgaver, der udføres i det pågældende rum.

Indeklima

  • Temperatur og påklædning skal være tilpasset den fysiske aktivitet i rummet.
  • Temperaturforskellen må maksimalt være 4 °C fra gulv til hovedhøjde.
  • Arbejdsrummet skal have en behagelig belysning.
  • Optimal ventilation er nødvendig for at sikre en god luftkvalitet.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø kan være svære at tage og føle på, men det er mindst lige så vigtigt at beskæftige sig med som det fysiske. Det primære krav indenfor det psykiske arbejdsmiljø er, at medarbejdere ikke må udsættes for psykisk belastning i deres arbejde.

Det er derfor vigtigt som arbejdsgiver at sikre en ordentlig medarbejderpolitik, pausekultur m.v. Desuden bør virksomheden løbende afholde trivselsundersøgelser, der giver indsigt i medarbejdernes oplevelse af indeklima, akustik og rengøring.

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Overholder I ikke arbejdsmiljøloven på jeres kontor, risikerer I at få en bøde af Arbejdstilsynet, der jævnligt fører tilsyn.

Det er virksomhedens ansvar at informere sine medarbejdere om de lovmæssige krav, men vælger en medarbejder at ignorere disse krav, kan en bøde til den enkelte medarbejder blive udstedt.

Står I i den situation, at I er blevet kontrolleret og straffet af Arbejdstilsynet, har I mulighed for at klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, hvis ikke I finder straffen berettiget. I sådan en situation er det en god idé at rådføre sig med en advokat.

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark.