Udvidelser_C.W. Obel Fabrikken.png

Tobaksfabrikken i Aalborg

C. W. Obel og Aalborg – en fælles historie

13. juni 2018 - Af Camilla Andreasen


C.W. Obel blev grundlagt i 1787 af handelsbetjent Christen Winther, efter han modtog kongeligt privilegium til at anlægge en tobaksfabrik i Aalborg. Oprindeligt fandt produktionen sted på en købmandsgård, på den nuværende C.W. Obels Plads. Efterfølgende flyttede virksomheden til en fabrik med dampdrift i Aalborg Havn.

Her forblev virksomheden ind til en brand nødsagede endnu en flytning, denne gang til et nyopført fabriksanlæg i Aalborgs nye industrikvarter. Anlægget opførte i 1897 af ingeniør Axel Hermansen på en grund mellem Badehusvej, Kastetvej, Poul Paghs Gade og Strandvejen.

Det oprindelige anlæg omfattede produktionsbygninger, kontorer, boliger og lagerfaciliteter. To direktørvillaer blev bygget, hvoraf den ene i dag huser Det Obelske Familiefond og C.W. Obel Ejendommes afdeling i Aalborg. 

I 1919 opførtes yderligere en lagerbygning i fire etager mod Poul Paghs Gade. Herefter skete i 1938 så en udvidelse af anlægget med en helstøbt, treetagers cigaretfabrik på den anden side af Strandvejen. Jernbetonbygningen er udført i funktionalistisk stil med fine proportioner, rytmisk fagdeling af facaderne og ”shedlys/ovenlys” – med tydelig inspiration fra samtidens amerikansk industriarkitektur. To gangbroer over Strandvejen forbandt cigaretfabrikken med det eksisterende anlæg.

I 1972 blev fabrikken indrettet til kontorer for blandt andet Danmarks Ingeniørakademi, Aalborg Universitetscenter, Den Sociale Højskole og Aalborg Skattevæsen. Produktionen i Aalborg ophørte helt i 1995 efter en periode med udfasning.

Bygningerne er særdeles velbevarede og beholder den dag i dag deres unikke historiske arkitektur.

C.W. Obels indflydelse på Aalborg

C.W. Obel Tobaksfabrik havde udviklet sig til Nordens største tobaksfabrik allerede tilbage i 1870’erne, og blev samtidigt en af de største arbejdsgivere i Aalborg. På sit højdepunkt i 1950’erne beskæftigede C.W. Obels Tobaksfabrik omkring 2.000 medarbejdere– ca. 60% - af Aalborgs arbejdsstyrke - inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

C.W. Obels Tobaksfabrik spillede en væsentlig rolle for den industrielle udvikling i Nordjylland og især Aalborg.

C.W. Obel satte sit præg på Aalborg udover de kommercielle aktiviteter. Fabrikant C. W. Obel sad med i arbejdsudvalget til opførelsen af Vor Frelsers kirke og besad efterfølgende en rolle i menighedsrådet.

Familien Obel har også medvirket til en række andre bygningsværker i Aalborg, herunder Menighedshjemmet i Danmarksgade 27, Det Obelske Jubilæumskollegium, Utzon Centeret, C. W. Obel Kollegiet, Musikkens Hus og den kendte skulptur “Gåsepigen”.

C.W. Obel Ejendomme er et selvstændigt datterselskab til C.W. Obel A/S, der i dag udelukkende er et investeringsselskabet og ejet 100% af Det Obelske Familiefond.