medarbejde_pw_skabelon-til-web_1920x1080_0.png

Peter Winther indtræder i C.W. Obel Ejendommes bestyrelse

John R. Frederiksen udtræder efter 14 år i bestyrelsen.

23. marts 2018 - Af Camilla Andreasen


PRESSEMEDDELELSE

Peter Winther indtræder i C.W. Obel Ejendommes bestyrelse.

John R. Frederiksen udtræder efter 14 år i bestyrelsen.

På den netop afholdte generalforsamling i C.W. Obel Ejendomme A/S blev Peter Winther, partner og adm. direktør i Sadolin & Albæk indvalgt i selskabets bestyrelse. Peter Winther indtræder samtidig i bestyrelsen for Obel-LFI Ejendomme A/S, der er C.W. Obel Ejendommes investeringsfællesskab med Lundbeckfond Invest.

Efter 14 år i C.W. Obel Ejendommes bestyrelse udtræder John R. Frederiksen i overensstemmelse med selskabets corporate governance regler. John R. Frederiksen udtræder samtidig af bestyrelsen for Obel-LFI Ejendomme.

Anders Obel, bestyrelsesformand i C.W. Obel Ejendomme og Obel-LFI Ejendomme udtaler:

”Jeg vil gerne takke John R. Frederiksen for et enestående godt samarbejde gennem de sidste 14 år. John har i høj grad medvirket til at sikre, at C.W. Obel Ejendomme har kunnet gennemføre en solid vækst, og i dag har en attraktiv ejendomsportefølje og et veletableret investeringsfællesskab med Lundbeckfond Invest.

Vi byder samtidig med stor glæde Peter Winther velkommen i bestyrelserne. Med Peters store erfaring og markedskendskab bliver vi godt rustet til at fortsætte den positive udvikling med fortsat fokus på at udbygge vores ejendomsinvesteringer.”

Anders Obel
Bestyrelsesformand