Mikado House (4).jpg

Lejerforeninger sikrer indflydelsen blandt kontorlejemål i flerbrugerhuse

Med kontorlejemål i et flerbrugerhus kan din virksomhed opnå synergieffekter og stordriftsfordele, der ofte kun er beskåret store koncerner med eget domicil. For at skabe de bedst mulige rammer og sikre mest mulig indflydelse for den enkelte lejer, har vi i C.W. Obel Ejendomme oprettet lejerforeninger i vores flerbrugerhuse.

29. januar 2015 - Af Camilla Andreasen


Flerbrugerhuse sætter moderne og funktionelle rammer for virksomheder i alle størrelser. De sikrer professionel fleksibilitet igennem adgang til fællesfaciliteter og services, og giver stærke muligheder for vidensdeling og synergi mellem virksomhederne. Der er mange gode grunde til at blive en del af de fremvoksende fællesskaber, og hos C.W. Obel Ejendomme oplever vi da også en stigende popularitet og efterspørgsel på kontorlejemål i vores servicerede flerbrugerhuse. Populariteten skal dog ikke blot ses i lyset af de mange fordele, der findes på papiret, men derimod findes i det daglige arbejde med at sikre, at fordele rent faktisk bliver til virkelighed for den enkelte kunde.

Indflydelse og medbestemmelse igennem lejerforeninger

For os er det meget vigtigt at matche populariteten af vores servicerede flerbrugerhuse og sikre, at de enkelte kunder rent faktisk oplever de mange fordele, der kan være forbundet med et kontorlejemål her. Lejerforeninger er et af de centrale værktøjer til at skabe et fælles og professionaliseret rum, hvor den enkelte virksomhed kan komme til orde.

En god lejerforening er med til at sikre alle kunders indflydelse på den daglige gang og drift i kantine og øvrige fællesfaciliteter. En lejerforening kan endvidere være med til at styrke forholdet mellem de enkelte kunder, såvel mellem kunderne og os som udlejer. En lejerforening sikrer at enkelte kunde ikke behøves at stå alene med forhandlinger om kantinedrift, leverandøraftaler og lignende, og giver ejendommens virksomheder en stærkere stemme i spørgsmål om den daglige drift og udnyttelse af fællesfaciliteter.

Lejerforeningen sikrer medbestemmelse i flerbrugerhuset

Der er mange måder lejerforeninger er med til at sikre den enkelte kundes indflydelse:

  • Lejerforeningens vedtægter sikrer den enkelte kundes adgang og stemme ved for eksempel at stipulere, hvor mange kunder, der skal være til stede for at en generalforsamling er beslutningsdygtig, og hvor mange stemmer, der skal til at et forslag vedtages.
  • Et bedre og mere professionaliseret forhold blandt kunderne giver de enkelte lejere bedre muligheder for at opnå medbestemmelse og indflydelse på vigtige spørgsmål, som for eksempel, kantinehold, vedligehold og drift, udnyttelse af fællesarealer, afholdelse af sociale arrangementer m.v.
  • Ved at samle ejendommens erhvervslejemål i en forening, vil kunderne også ofte kunne opnå bedre leverandøraftaler og stordriftsfordele, som ellers kun er beskåret større virksomheder.
  • En lejerforening kan også være med til at skabe bedre kontakt mellem de enkelte virksomheder i ejendommen. Sportsklubber og fredagsbarer på tværs af ejendommens kunder er ikke kun med til at sikre et bedre og sjovere arbejdsmiljø, men giver også medarbejderne mulighed for at udbygge deres netværk og skabe kontakter på tværs af virksomheder og brancher.
  • Med et netværk for vidensdeling imellem virksomhederne i de enkelte kontorlejemål bliver det lettere at holde sig opdateret på de nyeste forhold, der vedrører alle såvel som den enkelte lejer. I vil også have bedre muligheder for udveksling af erfaringer og gode råd om andre væsentlige forhold, der vedrører jeres virksomheder.

Det er også værd at nævne, at en stærk lejerforening, med et godt forhold til udlejer, fordelagtige leverandøraftaler, en god kantineordning mm., kan have en positiv betydning for kommende lejere, der overvejer at flytte ind og derved være med til at forstærke synergieffekter ved at tiltrække yderligere ressourcestærke virksomheder til ejendommen.

Er du interesseret i at vide mere om fordelene og mulighederne i servicerede flerbrugerhuse? Ring til os på telefon 33339494 og lad os fortælle, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.