Guldbersgade (3).jpg

KEA Campus – Kontorlejemål og butikslokaler med historie på Nørrebro i København

Når Københavns Erhvervsakademi sammen med C.W. Obel Ejendomme åbner dørene for KEA Campus i sensommeren 2013, er det ikke blot studerende fra ind- og udland, der bør glæde sig, men også beboere og virksomheder på Nørrebro.

13. august 2013 - Af Camilla Andreasen


Udviklingen af området sker i etaper, der kommer både studerende, områdets beboere og det lokale forretningsliv til gode igennem en integreret udvikling af det eksisterende miljø, der åbner for nye spændende erhvervslejemål og butikslokaler. Lejere og virksomheder har her en unik mulighed for at sætte deres aftryk på udviklingen af et nyt kreativt kraftcenter i hjertet af København.

Attraktivt og åbent bymiljø med kontorlokaler og butikker til leje i København

Tre matrikler på Nørrebro: det tidligere Bordings Trykkeri, Håndværkergården i Meinungsgade og de tilstødende gårdrum mellem Empire Bio og Nørrebrogade 66, danner rammen om et markant udviklingsprojekt, der kommer til at indeholde undervisningsfaciliteter, kulturudbud, kontorlokaler, restauranter og erhvervslejemål i dynamisk forening. KEA Campus området omkring Guldbergsgade vil foruden undervisningsfaciliteter for Københavns Erhvervsakademi, KEA, snart kunne åbne dørene for nye spændende butikslokaler til leje på Nørrebro og ledige kontorlokaler i hjertet af København, såvel som restauranter, caféer og små grønne områder. Målet er at skabe et åbent, levende og attraktivt bymiljø for studerende, beboere og erhvervslivet.

Kim Freilev, teknisk direktør i C.W. Obel Ejendomme forklarer: "KEA Campus er et interessant og vigtigt projekt for os af mange grunde. Vi har tidligere arbejdet på et tilsvarende udviklingsprojekt i Ryesgade, men KEA Campus er tre gange så stort, hvilket åbner helt nye muligheder. Med en stor og spændende lejer i KEA, er vi overbeviste om, vi vil kunne tilbyde bydelen noget særligt. KEA kommer med 2.000 unge mennesker, der i forening med det allerede spændende bymiljø, der findes omkring for eksempel Guldbergsgade/Sct. Hans Torv/Elmegade gør, at det kun er naturligt for os at se på hvilke muligheder, vi ellers kan gribe for at udvikle i området for nye lejere."

KEA Campus miljøet skal derfor forene erhvervslejemål med byliv, kultur og uddannelse som en del af fornyelsen af et område, der vil være ideelt for kreative virksomheder og butikker at leje sig ind i. Rammerne er sat for et lokalmiljø, der vil forme sin egen udvikling samt præge udviklingen på Nørrebro i København i lang tid fremover.

Erhvervslejemål og kontorlokaler med respekt for eksisterende arkitektur

Nørrebro er en spændende ramme for KEA Campus, fortæller Kim Freilev, og udviklingen af de forskellige lejemål sker med bevidst henblik på områdets sjæl såvel som bygningernes historie og særlige arkitektur. Området er et tidligere industrikvarter, der stadig bærer præg af Københavns ikke alt for gamle historie som et sted, hvor industri og håndværk var en ligeså integreret del af bybilledet som handel og beboelse. De rå bygninger rundt om Guldbergsgade har for eksempel huset jernstøberi, maskinfabrik og trykkeri og i udviklingen af campus området lægger C.W. Obel Ejendomme og partnerne i Bertelsen og Scheving Arkitekter, Myhlenberg og Briq Group stor vægt på at bevare mange af de tidligere industribygningers særlige udtryk og kvaliteter. Etableringen af de enkelte lejemål sker i tæt samarbejde med de fremtidige kunder, således at deres ønsker og behov tænkes ind i arbejdet. Det kan for eksempel være en restaurant eller bagerforretning med særlige ønsker om køkkenplads, eller en virksomhed, der ønsker et særligt udtryk eller specielle faciliteter i deres nye erhvervslokaler.

"Vi kan tilbyde virksomheder og butikker nyrenoverede gamle bygninger, der ikke er for perfekte, men er fornyet med blik for deres særlige historie og funktion her på Nørrebro. I forbindelse med renoveringen tilpasser vi lejemålene unikt til de enkelte kunder i åben dialog med dem om deres ønsker og behov. På den måde sikrer vi, at kontorlokaler og butikker ikke kun bliver af høj arkitektonisk kvalitet, men også er funktionelle for de mennesker, der skal have deres daglige gang og drive forretning i dem," fortæller Kim Freilev.

Tidligere industrikvarter får ny energi fra kreative studerende

Ved åbningen af KEA Campus i efteråret 2013 flytter en betydelig kunde ind i den gamle industribygning, der før i tiden husede Bording Trykkeri. Københavns Erhvervsakademi overtager den tidligere produktionsbygning for trykkeriet, der blev opført i 1954 og nu er blevet gennemgribende renoveret og moderniseret, så den kan danne rammerne om et unikt studiemiljø, hvor studielivet forenes med resten af bybilledet. Foreløbig har Københavns Erhvervsakademi tegnet lejekontrakt på 20.000 m² undervisningslokaler, men der er endnu ledige lejemål og muligheder for tilpasning i det godt 28.000 m² store område. Du kan se meget mere om tankerne bag udviklingen af området og få en virtuel tur på KEA Campus her.

Med Empire Campus åbner vi et nyt kapitel i udviklingen lokalt på Nørrebro i København med attraktive og moderniserede lejemål, der bevarer deres rå industrielle look og giver et tydeligt nik til områdets historiske rødder i industri, handel og håndværk. Vi glæder os til at kunne byde både studerende og nye lejere velkommen i dynamiske faciliteter, kontorlokaler, butikker og erhvervslejemål i hjertet af København.