Hvorfor eje når du kan leje dine erhvervslokaler

At finde erhvervslejemål og kontorlokaler kan være en udfordring for mange virksomheder og byder på en stribe af valg og fravalg, der har betydning for virksomhedens fremtidige muligheder. Med den rette information og en god forståelse for egne behov står du godt rustet til at navigere i lejemarkedet.

21. august 2013 - Af Camilla Andreasen


Her hos C.W. Obel Ejendomme har vi oparbejdet betydelig erfaring inden for drift af erhvervsejendomme og udlejning af kontorlokaler og her vil vi fremover dele vores indsigter om alt fra erhvervslejeloven og huslejeforhandlinger til daglig drift og afståelse af lejemål. Her i vores første guide fokuserer vi på fordelene ved at leje erhvervslokaler.

Trofæejendom eller kontorlejemål?

Så simpelt er det naturligvis ikke, men i løbet af de sidste mange måneder har aviser kunne rapportere om flere store danske og internationale virksomheder såsom DSB og Dupont, der sælger deres velkendte hovedsæder - i artiklerne omtalt som trofæejendomme - til fordel for at leje sig ind i samme eller andre erhvervsejendomme og kontorlokaler. Der kan være en række fordele ved at leje frem for at eje, hvad end det drejer sig om en bedre bundlinje, et forbedret arbejdsmiljø, mere fleksibilitet eller måske de synergieffekter, som opnås ved at leje sig ind i erhvervslokaler og kontordomiciler med andre veldrevne virksomheder.

Lej kontorlokaler og frigør kapital til investering i din kerneforretning

Hvad end du er en del af en nystartet eller etableret virksomhed, findes der mange fordele ved at leje erhvervslokaler og kontorer. Al opstart er forbundet med en række investeringer og omkostninger og eventuelt en vis periode, før virksomheden begynder at generere overskud, hvilket gør investeringer i erhvervslokaler og kontorer til en uhensigtsmæssig stor post på budgettet. Køb af faste ejendomme er en tung investering, der binder kapital, som kunne være brugt til andre investeringer i virksomheden, og mange nystartede virksomheder vælger derfor at leje kontorlokaler for at begrænse deres omkostninger og investere i deres kerneforretning i stedet. Det samme kan også gøre sig gældende for veletablerede virksomheder, der ved at leje tidligere domiciler eller nye kontorlokaler kan omsætte den kapital, der er bundet i erhvervsejendommen og frigøre den til øgede investering i virksomhedens kerneforretning.

Lejemål med et godt forhold til udlejer giver stor fleksibilitet

Der er ingen tvivl om, at det giver større fleksibilitet at leje kontorlokaler frem for at eje. Når du lejer vil det næsten altid være lettere at flytte fra eksisterende lokaler, hvis din virksomhed for eksempel skal ekspandere eller får brug for nye repræsentative rammer. Med et erhvervslejemål vil du til enhver tid kunne flytte inden for kontraktens stipulerede periode, og det er derfor vigtigt at holde sig lejekontrakten for øje. Erhvervslejeloven bygger på en høj grad af aftalefrihed blandt udlejer og lejer, og ting som opsigelse er således til forhandling. Derfor er det vigtigt at være vågen og sikre, at man får en god aftale i stand med balance mellem leje og fleksibilitet (lær mere om Erhvervslejeloven og forhandling af lejekontrakt i fremtiden her).

At leje sig ind i kontordomiciler - som for eksempel C.W. Obel Ejendommes Mikado House, der tilbyder lokaler til leje i København, eller Visionhuset med lokaler og lejemål i Aalborg - kan desuden give ekstra fleksibilitet og gode synergieffekter i kraft af fælles faciliteter - såsom fitness, mødelokaler og kantine - med andre virksomheder, såkaldte flerbrugerhuse. Når du lejer kontorlokaler i en større bygning med samme ejer, vil det også give dig bedre muligheder for at udvide eller indskrænke uden at skulle skifte adresse og finde et helt nyt lejemål, hvis din virksomhed vokser. Med tanke for den tid og energi, der ofte går ind i søgning og beslutningsprocesser omkring nye erhvervslokaler, er det en klar fordel for mange virksomheder.

Undgå ekstraudgifter og administration ved istandsættelse, vedligehold og ejendomsservice

Hvis du lejer dine kontorer, er du som oftest også forskånet administration ved drift og vedligehold af lokaler og ejendom, da dette ofte varetages af udlejer Det har en række fordele.

Udlejer sørger i mange tilfælde for ombygning og istandsættelse af lokalerne, og du vil i mange tilfælde ofte kunne flytte direkte ind uden at skulle tænke på hverken beslutninger eller omkostninger forbundet med dette. Om du kan med interiøret, afhænger selvfølgelig af, om dit ejendomsselskab går efter kvalitet og langsigtede løsninger med lejernes hverdag i sigte eller den hurtige fortjeneste. Desuden vil administrativt besvær omkring vand, varme m.v. ofte varetages af udlejer ligesom renhold og ejendomsservice af for eksempel udendørsarealer og skader på ejendommen. Alt dette er med til at give overskuelige driftsomkostninger ved lejemålet - de er faste og kan budgetteres uden stor usikkerhed eller kedelige overraskelser.

Hos C.W. Obel Ejendomme sætter vi høje standarder for omhyggelighed, og som noget særligt i branchen lægger vi stor vægt på at have vores egen driftsorganisation, så C.W. Obel Ejendommes medarbejdere kan være tilstede på ejendommene og holde daglig kontakt til vores kunder. Find ud af mere om vores ledige erhvervslejemål her.

Kender du nogle, der overvejer at finde nye kontorer eller erhvervslokaler til deres virksomhed? Del denne artikel med dem, og hjælp dem med at komme godt i gang.

Del denne nyhed