Halfdansgade 10 (6).jpg

Ejendomsservice - dit erhvervslejemåls vedligehold og drift

Veludført ejendomsservice lægger de færreste mærke til, men ejendommens fremtoning betyder meget for både kunder og medarbejdere. Vi har spurgt vores tekniske direktør om, hvordan du sikrer at dine kontorlokaler altid fremstår i den mest imødekommende stand – så du kan koncentrere dig om din kerneforretning i stedet for skallende vinduer eller drilsk teknik.

24. august 2014 - Af Camilla Andreasen


Ejendomsservice dækker over et væld af opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af erhvervslejemål. Alt fra at sikre velfejede pladser og pudsede vinduer, til maling af vinduer, graffitibekæmpelse, løbende vedligehold og servicering af tekniske anlæg, så ejendomme og kontorlokaler altid fremstår sunde og imødekommende. Vores tekniske direktør hos C.W. Obel Ejendomme Kim Freilev, giver her et kig ind bag de velholdte facader og forklarer, hvad han vil anbefale, at du og din virksomhed lægger vægt på, når det kommer til jeres lejemåls helbred og stand.

Ejendomsservice bør dække erhvervslejemålets små og store daglige behov

Rene og imødekommende ejendomme er et stort arbejde, og selvom du måske ikke altid lægger mærke til den omfattende tekniske planlægning og det omhyggelige arbejde, der ligger bag, vil en mangelfuld eller ufuldstændig service springe dig og dine kunder i øjnene med det samme.

Intet er så vægtigt som det første indtryk. Derfor er det vigtigt at sikre fast mandsopdækning af din ejendom, forklarer Kim Freilev, både så det daglige arbejde med at sikre rene og velholdte arealer altid er i orden, og for at sikre at alt teknisk vedligeholdes rettidigt. "Vi har altid interne driftsfolk tilknyttet alle vores ejendomme," fortæller Kim Freilev, "de kommer forbi på daglig basis for at varetage arbejdet med at sikre, at ejendommen ser ordentlig ud og kan på den måde også holde løbende øje med, tjekke og justere tekniske installationer." Med en fast mand på ejendommen vil fejl og mangler kunne opdages og udbedres, før de bliver synlige.

At drive og administrere ejendomme er altså en disciplin, der kræver nærvær. Hos C.W Obel Ejendomme sikrer vi dette igennem vores egne kvalificerede medarbejdere og ved at arbejde med faste samarbejdspartnere, der både har teknisk ekspertise og kendskab til vores ejendomme og installationer.

Systematisk vedligehold styret af ejendommens behov

Foruden det daglige behov for renhold og overvågning, vil ejendommens klimaskærm og installationer blive udsat for slid fra vind, vejr og almindeligt brug. Derfor er det vigtigt, at ejendomsservicen også har fokus på systematisk og forebyggende vedligehold, frem for reparationer og lappeløsninger, når skaden er sket eller malingen er skallet af vinduerne.

"Hos C.W. Obel Ejendomme tillægger vi det størst betydning, hvornår behovet er til stede," fortæller Kim Freilev, "vi siger ikke, at alle vinduer skal males én gang hvert tiende år, hvis vi kan se på en facade, at der skal vinduerne faktisk males hvert femte år. Så maler vi dem hvert femte år, sådan at de altid står pæne og ordentlige. Det er det, vi kalder behovsstyret vedligehold." Det er altså ikke økonomi, der direkte styrer vedligehold hos C.W. Obel Ejendomme, men eksperter som Kim Freilev, der i fællesskab med ejendomsfunktionærerne, der kender ejendommene i det daglige, tager stilling til, hvornår det næste gang er nødvendigt at male eller skifte vinduer, rense facade eller lægge ny belægning på trapper. C.W Obel Ejendommes tekniske afdeling har ansvaret for en unik ejendomsportefølje, der er renoveret og istandsat af dygtige arkitekter og designere, og så nytter det ikke noget, hvis enkelte kontorlokaler og erhvervslejemål fremstår nedslidte eller kedelige, forklarer Kim Freilev: "Der er nok mange andre, der vil mene, de laver systematisk vedligeholdelse, men da har de måske mere en pengepung, der styrer det: 'Vi har så og så mange penge, så laver vi det, der er mest nødvendigt.'"

God ejendomsservice bør tænke i langsigtede løsninger

Nøglen til en systematisk vedligeholdelse og friktionsløs ejendomsservice ligger i langsigtet planlægning, forklarer Kim Freilev. Af de opgaver, der kommer på en ejendom, er der meget få ting, som ikke gentager sig efter ti år: "Vi har tiårsplaner med rullende budgetter, som vi lægger alle ejendomme ind i, i forhold til hvilke vedligeholdelsesbehov, de måtte have. Planerne fortæller os, hvad det er, der skal laves på de pågældende ejendomme de næste ti år, og fungerer derved som et rigtigt fornuftigt styringsværktøj for hele den tekniske afdeling - herinde på kontoret og helt ud til ejendomsfunktionærerne og de enkelte bygninger." Med langsigtet planlægning og budgettering, sikrer den tekniske afdeling, at der altid er økonomi til at lave de ting, der skal laves. Det kræver et stærkt bagland af teknikere, der kan lægge og holde langtidsplaner for vedligeholdelse af ejendommes klimaskærm og fællesarealer, således at de til en hver tid står teknisk og forsvarligt i orden.

Find ud af mere om vores ejendomme, og se vores portefølje af unikke og effektive kontorejendomme til leje her.