Langebrogade  (20).jpg

C.W. Obel Ejendomme årsregnskab 2021

C.W. Obel Ejendomme runder 1 mia.kr. i overskud.

28. marts 2022 - Af Helle Nielsen


C.W. Obel Ejendomme kom ud af 2021 med et resultat før skat på 1.099 mio.kr. Resultatet er skabt på baggrund af en høj udlejningsprocent gennem året og en solidt forankret værditilvækst fra såvel optimering af afkastet på porteføljen som udvikling af ejendomme til egen portefølje. Hertil kommer en god resultatudvikling i Obel-LFI Ejendomme, vores investeringsfælleskab med Lundbeckfond Invest.

Værditilvæksten blev i 2021 på 679 mio.kr., drevet af fremgang i den underliggende drift, avance fra udvikling af ejendomme til egen portefølje samt justering af afkastkravene på bolig- og erhvervsejendomme i København som konsekvens af de fortsat faldende afkastkrav i markedet.

”Vi har gennem de seneste år været forsigtige med at kapitalisere på de faldende afkastkrav i markedet. Vi kan dog konstatere, at faldet i afkastkrav i takt med øget international fokus på investering i Danmark synes at være af mere blivende karakter, hvorfor vi har reduceret afkastkravene på særligt ejendomme i København”, udtaler adm. direktør Torben Black.

”Vi er stolte af resultatet for 2021, og forventer for 2022 en fortsat god udvikling på både erhvervs- og boligudlejningsmarkedet i såvel København som Aalborg”, fortsætter Torben Black.

C.W. Obel Ejendommes egen portefølje omfatter ved udgangen af 2021 ejendomme for 6,8 mia.kr. Herudover ejes via investeringsfællesskabet med Lundbeckfond Invest i Obel-LFI Ejendomme ejendomme for 4,2 mia.kr. Den samlede portefølje under management udgør således 11 mia.kr.

”Vi har i 2021 modtaget byggeriet af 173 lejligheder i Kirkebjerg Parken i Brøndby og købt Bangs Torv i Herlev med henblik på udvikling af området. Vi forventer at væksten fortsætter i 2022, hvor vi færdiggør HeerupHave i Ørestad Syd med knap 100 boliger, og i København NV er opførelsen af 75 ungdomsboliger netop gået i gang”, udtaler Torben Black.