Husleje

 

Huslejeopkrævning, depositum mv.

Huslejeopkrævning, depositum mv.

Huslejen forfalder til betaling den 1. i hver måned eller første arbejdsdag herefter.

Huslejeopkrævningen indeholder selve huslejen samt aconto opkrævning til vand og varme.

Internet, tv mv. er ikke indeholdt. Du skal selv lave aftaler med udbyder herom.

Er der stiftet en beboerrepræsentation i ejendommen, du bor i, kan beboerrepræsentationen beslutte, at der skal opkræves et kontingent til aktiviteter eller diverse tiltag på ejendommen. Læs mere under Beboerrepræsentation.

Den til en hver tid gældende leje reguleres hvert år med virkning fra 1. januar. Derudover reguleres lejen med eventuelle stigninger i skatter og afgifter. Forholdet er yderligere beskrevet i lejekontraktens § 11.

Det er dit ansvar, at lejen bliver betalt rettidigt. En god ide er at tilmelde huslejeopkrævningen til betalingsservice.

 

Depositum

Depositum udgør altid 3 måneders husleje. Depositum reguleres altid i forbindelse med øvrige lejereguleringer, således det indestående altid svarer til den gældende leje.

Du skal fortsat betale husleje i opsigelsesperioden. Det indbetalte depositum indestår som sikkerhed for standen af lejemålet ved fraflytning.

 

Forudbetalt leje

I alle vores ejendomme skal du betale forudbetalt husleje før indflytningen. Den forudbetalte leje bliver modregnet din husleje i den sidste del af din lejeperiode. Forudbetalt leje reguleres på samme måde som depositum – som beskrevet ovenfor.

 

Afregning af vand og varme

Vand- og varmeregnskab udarbejdes én gang om året. Du vil få fremsendt et varmeregnskab 4 måneder efter endt regnskabsår.

Ekstra opkrævninger eller tilbagebetaling af penge vil blive opkrævet eller tilbagebetalt i forbindelse med den efterfølgende huslejeopkrævning. Bemærk der går 6-8 uger før alle opkrævninger er opgjort.

Aconto vand/varme skal altid afspejle forbruget, hvorfor aconto kan blive reguleret i opad eller nedadgående retning. Der betales for forbrug i din opsigelsesperiode.