Beboerrepræsentation

 

Som lejere har I ret til at vælge en beboerrepræsentation, når mere end 50 % af samtlige beboere i ejendommen stemmer for det.

Se link til bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

En beboerrepræsentation er det primære bindeled mellem lejer og udlejer. En aktiv beboerrepræsentation kan være med til at give lejerne indsigt og medindflydelse på, hvordan ejendommen skal drives, og være med til at styrke samarbejdet imellem lejer og udlejer. Det betyder, at alle spørgsmål og større ændringer vedrørende ejendommens drift bliver drøftet med beboerrepræsentationen.

Beboerrepræsentationer stiftes og opløses på beboermøder. Beboerrepræsentationerne skal minimum indkalde til et årligt beboermøde. Det er på disse møder at nye repræsentanter vælges, og hvor den nuværende repræsentation fortæller om det forgangne år. Som oftest vil beboerrepræsentationerne dog løbende informere de øvrige beboere om, hvad der sker på ejendommen.

Spørgsmål udelukkende relateret til dig eller din bolig tager du direkte med vores administration bolig@cwobel.dk.