Langebrogade

Langebrogade 3, 1411, København K

Langebrogade 3 består af tre store bygninger samt en mindre boligejendom. C.W. Obel Ejendomme overtog disse enorme pakhusbygninger i 2013. Bygningerne blev tegnet af Emil Jeppesen (1851-1934) og opført i årene 1912-1913 til brug for De Danske Sukkerfabrikker. Den store administrationsbygning var oprindeligt pakhus for sukkerraffinaderiet Phønix, hvis Fugl Føniks stadig sidder i relieffet på muren mod Langebro - og her lå skibene til i havnen, mens de lossede råsukker fra landets sukkerfabrikker. På fabrikken raffinerede man råsukkeret ved rensning og filtrering og herefter tørring. Denne proces endte med den berømte hvide sukker, vi alle kender, og fra pakhuset lastede man igen skibene med sukker til forbrugerne. De oprindelige tilstødende fabriksbygninger blev bombet under 2. Verdenskrig. Danisco gennemførte i 1989-1990 en omfattende restaurering og ombygning af ejendommen til kontorer. Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard forestod arbejdet, der af Københavns Kommune blev præmieret i 1991. I forbindelse med C.W. Obel Ejendommes overtagelse er alle bygningerne blevet renoveret og istandsat, og Langebrogade 3 fungerer i dag som en effektiv og serviceret flerbrugerejendom med masser af signalværdi samt fællesfaciliteter, såsom fælles mødecenter, kantine og fitness. Ejendommen er på alt 22.575 m².

Ledige lejemål i denne ejendom