Hvad er en udlejningsejendom?

Begrebet udlejningsejendom anvendes som en samlet betegnelse for udlejning af erhvervsejendomme og private beboelsesejendomme. Se hvilke ejendomsformer de inkluderer:

Erhvervsejendomme

Der findes mange forskellige typer af erhvervsejendomme, men fælles for dem er, at det er en fast ejendom, der helt eller delvist benyttes til erhverv. Her kan ejeren enten anvende ejendommen til egen virksomhed eller udlejning. Typer af erhvervsejendomme:

 • Kontorbygninger, driftsbygninger m.fl.
 • Jordarealer og grunde
 • Udlejningsejendomme til erhverv
 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Beboelsesejendomme i sameje
 • Huse til en eller to familier
 • Landbrugsejendomme, skovejendomme m.fl.

Er du interesseret i at leje en erhvervsejendom, finder du et stort udvalg at attraktive ejendomme hos C.W. Obel Ejendomme. Gå på opdagelse i vores portefølje over erhvervsejendomme.

Privat beboelsesejendom

En privat beboelsesejendom er en ejendom, som helt eller delvist er beboet af ejeren af ejendommen. Der findes mange forskellige former for private beboelsesejendomme. Se hvad det dækker over:

 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Mindre udlejningsejendomme
 • Huse til en eller to familier
 • Boligfællesskaber med to eller flere lejligheder.

Søger du en udlejningsbolig? Se vores udbud af skønne boliger her. 

Investering i udlejningsejendomme – det skal du vide inden du investerer

Overvejer du at investere i en udlejningsejendom, er der en række ting, du bør undersøge nøje inden, så du undgår kedelige overraskelser. Vi har lavet en liste over nogle af de  ting, du bør tage højde for, inden du investerer.

Hvor meget kan du forvente i lejeindtægt?

Det første du bør tjekke, hvis du overvejer at investere i udlejningsejendomme er, hvad du realistisk kan tillade dig at tage for udlejning af ejendommen eller boligen. Det sker desværre ofte, at huslejen på udlejningsejendomme bliver fastsat på ukorrekt vis.

I stedet bør private udlejningsboliger fastsætte lejeindtægten ud fra ”omkostningsbestemt husleje”, ”det lejedes værdi”, eller ”markedsleje”. Problemet ved ikke at gøre det er, at du risikerer, at lejeren på sigt beder om at få lejen reguleret, hvis den er for høj.  

Sørg for at dokumentere alt i udlejningsejendomme

For at være i stand til at opkræve lejer for istandsættelse af lejemålet, er du nødt til at kunne bevise, at lejeren har påført mere end almindelig slidtage på ejendommen. Det er derfor vigtigt at få udarbejdet en indflytningsrapport og indsamle billeddokumentation, der kan vise ejendommens stand før indflytningen.

Sørg for at have styr på vandregnskabet

En vigtig ting mange udlejere overser i forbindelse med udlejningsejendomme er, at det ikke er tilladt at opkræve aconto vand af lejerne, medmindre der er separate vandmålere. Desuden skal det individuelle forbrug aflæses og afregnes årligt.

Bliver disse krav ikke overholdt, er opkrævningen ulovlig, og lejeren har dermed ret til kræve betalingen retur for de seneste tre år. Investerer du således i en udlejningsejendom uden at tage højde for vandregnskabet, kan du risikere at skulle betale lejerens seneste tre års forbrug tilbage.

Tag stilling til dyr

Som udlejer skal du derudover tage stilling til, om lejerne må holde husdyr. Husdyr slider mere på ejendommen, og af den grund er der mange udlejere, der vælger at forbyde det. Der kan dog opstå problemer, hvis tidligere lejere har fået lov. Er det vigtig for dig, at lejerne ikke holder husdyr, bør du derfor undersøge dette nærmere, inden du overtager ejendommen.