Fordele og ulemper ved storrumskontorer

Der er både fordele og ulemper ved at indrette sin virksomhed som et storrumskontor. De senere år er flere og flere virksomheder dog begyndt at gå fra mindre kontorer til storrumskontorer, hvilket der er mange grunde til.

En af de største fordele ved et storrumskontor er, at den øgede tilgængelighed giver bedre muligheder for de ansatte til at danne sociale relationer og være en del af det store fællesskab. Medarbejdere har større mulighed for vidensdeling og at sparre med hinanden, hvilket øger trivslen hos de ansatte.

Andre store fordele for virksomheder ved at indrette sig som et storrumskontor er større fleksibilitet og mere plads på kontoret, hvilket skaber et godt grundlag for et sundt indeklima.

Der kan dog også være ulemper forbundet med storrumskontorer, hvis indretningen eller akustikken er uhensigtsmæssig. Hvis der er mange ansatte med forskelligartede jobfunktioner samlet på ét sted, kan det hurtigt medføre et for højt støjniveau, der vil opveje fordelene ved et storrumskontor.

En af de ofte nævnte problematikker i storrumskontorer er netop støj. I denne artikel kan du derfor læse mere om, hvad jeres virksomhed kan gøre for at nedsætte støjen i jeres storrumskontor. Du kan også læse om andre gode råd og regler til at indrette et optimalt storrumskontor.

Sådan minimerer du støj i storrumskontorer

C.W. Obel Ejendomme har samlet en række gode råd, så I kan minimere støj i jeres storrumskontor og indrette det på bedst mulig vis.

Undgå for meget gennemgang

Det kan virke meget forstyrrende, hvis der konstant er gennemgang og trafik på kontoret. En måde at minimere forstyrrende gennemgang i et åbent storrumskontor er ved at placere printere, toiletter, kaffeautomater og mødelokaler strategisk. Det kan skærme medarbejderne for mange forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag, hvis de er placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladsen.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis der er specifikke medarbejdere eller ledere, som mange ansatte har behov for at henvende sig til i løbet af dagen. Sidder de centralt i et storrumskontor, kan det give mange forstyrrelser for de medarbejdere, som sidder i nærheden.

Tænk over sammensætningen af medarbejdere, og hvilken vej deres skrivebord vender

Det er ikke uvæsentligt, hvilke medarbejdere som bliver sat ved siden af hinanden i et storrumskontor. Det er vigtigt at tage højde for, hvor meget koncentration de enkelte medarbejderes jobfunktion kræver. Det er eksempelvis ikke en god idé at sætte jeres sælgere ved siden af en medarbejdergruppe, hvis opgaver kræver meget koncentration.

Desuden bør I overveje, hvilken retning jeres medarbejderes skrivebord vender. I et storrumskontor er folk ofte placeret, så de kigger på hinanden, men det er værd at overveje, om en anden retning kunne være mere optimal. Det kan fx virke forstyrrende at sidde overfor en kollega, som ofte taler i telefon. I sådanne tilfælde kan en afskærmning være meningsfuld.


Invester i et ekstra kontor til koncentrationskrævende arbejde

Af og til kan medarbejde have behov for at kunne trække sig et sted hen, hvor der er mere ro, hvis de har en mere koncentrationskrævende opgave. Mange virksomheder i storrumskontorer dedikerer enkelte mødelokaler eller områder til stille arbejde, hvor medarbejdere kan arbejde uforstyrret.

 

Sørg for, at ansatte ikke sidder for tæt 

Jo flere kvadratmeter hver medarbejder har i et storrumskontor, desto mindre er støjgenerne, og desto bedre er indeklimaet.

Arbejdstilsynet anbefaler, at der mindst er 2,5 meter fra gulv til loft i et storrumskontor, og at gulvarealet minimum er 7 m2 pr. medarbejder. Det er et krav fra arbejdstilsynet, at der er 12 m3 luft pr. medarbejder i et storrumskontor.

Få den bedste akustik 

Akustikken er væsentlig i forhold til, hvor meget larm der er i et storrumskontor. Følg arbejdstilsynets henvisninger og regler angående akustik og efterklangstid – altså hvor lang tid det tager en lyd at dø ud i rummet. Lyddæmpende lofter, akustikskærme, møbler og akustikplader på væggene er eksempler på løsninger, der kan afhjælpe efterklangstiden og støjniveauet.

Læs arbejdstilsynets vejledning om akustik og efterklangstid i arbejdsrummet 

Foretag en måling af støjniveauet på jeres storrumskontor

Ifølge Arbejdsmiljøloven må ansatte ikke udsættes for vedvarende støjbelastning, der overskrider 80 dB. I kan med fordel foretage en måling af støjniveauet på kontoret i en afgrænset periode.

På den måde bliver der skabt bevidsthed og opmærksomhed omkring støjniveauet på kontoret. Det kan bevirke, at det bliver nemmere at ændre støjende adfærd, og at Arbejdsmiljølovens krav bliver overholdt.

Det er afgørende, at virksomheder i storrumskontorer får skabt en god kultur omkring at tage hensyn til hinanden. Snak løbende om, hvilke elementer der forstyrrer og støjer, og lav en adfærdspolitik.

 

Hvad er reglerne for storrumskontorer?

Kort sagt er reglerne for storrumskontorer ikke anderledes, end de der stilles til mindre kontorer. Det gælder derfor om at leve op til de generelle regler for arbejdsmiljø, hvis du vil skabe de bedste forudsætninger for trivsel hos dine medarbejdere.

Er du interesseret i at vide mere om arbejdsmiljøloven, og hvordan du indretter et kontor efter de gældende regler?

Få styr på arbejdsmiljøloven her  

Vil du vide mere om arbejdsmiljøreglerne for kontorer?

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål vedrørende storrumskontorer og indretning af dem efter arbejdsmiljøloven, kan du finde meget mere information på Arbejdstilsynets hjemmeside.