Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Der er de senere år sat mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Overordnet bruges begrebet til at beskrive medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Betegnelsen psykisk arbejdsmiljø dækker derfor både over de positive og negative faktorer, der er forbundet med at arbejde.

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter alt fra forholdet til kollegaer og ledelsen til andre samarbejdspartnere. Et eksempel på et godt arbejdsmiljø er, at medarbejderne føler sig trygge og værdsat blandt kollegaer og deres arbejdsgiver.

Det er dog langt fra det eneste, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Karakteren af det arbejde en medarbejder udfører, har også stor betydning for arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være, at der er meget høje følelsesmæssige krav forbundet med medarbejdernes kerneopgaver, som frygt for at blive slået eller modtage trusler. Høje krav som disse, eller dårlig kommunikation mellem medarbejdere og ledelse, kan i værste tilfælde skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø er altafgørende for enhver arbejdsplads, da vores trivsel på arbejdspladsen både påvirker os før, under og efter arbejdstiden. Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber trivsel og motiverede medarbejdere, som er glade for at gå på arbejde.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke kun vigtigt for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen og samfundet som helhed.

For samfundet betyder et godt psykisk arbejdsmiljø færre sygemeldinger og mindre tabt arbejde, hvor virksomheder vil opleve en øget effektivitet og kvalitet i medarbejdernes arbejde. Undersøgelser har også vist, at virksomheder med et godt psykisk arbejdsmiljø er bedre til at håndtere udfordringer og forandringer.

Ønsker I som virksomhed at øge jeres vækstpotentiale og konkurrencevne, er det psykiske arbejdsmiljø derfor også en vigtig faktor at tænke ind.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø giver flere sygedage

Det psykiske arbejdsmiljø afspejler sig ofte i antallet af sygefraværsdage og udskiftning blandt medarbejderne. Er det psykiske arbejdsmiljø godt, vil kurven ofte være lav, hvorimod en virksomhed med et dårligt psykisk arbejdsmiljø vil opleve et øget antal sygefraværsdage og større udskiftning i personale.

En af årsagerne til det kan findes i, at medarbejdere der ikke trives i deres job, oftere vil føle sig trætte og uoplagte, hvilket kan resultere i flere sygemeldinger. Sker der ikke en forbedring i arbejdsmiljøet, vil de fleste begynde at lede efter nye udfordringer et andet sted.

Der kan være mange grunde til, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Er I interesseret i at vide mere om symptomerne på et dårligt arbejdsmiljø, har vi nedenfor lavet en liste, I kan bruge til at reflektere over jeres virksomhed.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø  

  • Højt sygefravær
  • Mobning
  • Tidspres
  • Ensformigt arbejde
  • Problemer med samarbejde og konflikter
  • Meget brok

Sådan skaber I et godt psykisk arbejdsmiljø

Der findes et utal af måder, der kan bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Det kan være alt fra små til større løsninger, der gør udfaldet. Det vigtigste er, at I gør en indsats.

Der er tre parametre, der er vigtige at tage højde for, hvis indsatsen skal have en virkning:

  • Indsatsen skal være skræddersyet til jeres virksomhed.
  • Medarbejderne skal inddrages i processen.
  • I skal være klare i jeres kommunikation.

I skal derfor først og fremmest finde ud af, hvad kilden til problemet er. Til det skal I gøre brug af jeres arbejdspladsvurdering (APV). APV er et værktøj, der kan bruges til at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. På baggrund af de indsigter I får gennem jeres APV, skal I lave en prioriteret handlingsplan for, hvor og hvordan I skal foretage ændringer i samarbejde med jeres medarbejdere.

Vil I vide mere om APV, og de regler det indebærer, kan I læse meget mere her.