Overvej opsigelsen nøje uanset om du er udlejer eller lejer

Uanset om du er lejer eller udlejer, er det vigtigt at forberede opsigelsen af erhvervslejemålet nøje. Du bør derfor overveje forløbet både før og efter, herunder om opsigelsen sker på et gyldigt grundlag.

Ønsker du at opsige et erhvervslejemål? I så fald kan det være en god ide, at du tager kontakt til en advokat for at sikre, at opsigelsen lever op til de lovmæssige krav og regler.

Opsigelse af et erhvervslejemål som udlejer

Generelt er din mulighed for at opsige et erhvervslejemål som udlejer forholdsvis begrænset. Af den grund er det særdeles vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i reglerne, både inden du udlejer din ejendom, og i forbindelse med en opsigelse af en lejer, ellers risikerer du, at det kan blive en dyr omkostning.

I de følgende afsnit berøres reglerne for opsigelse af et erhvervslejemål kort.

Mulige opsigelsesgrunde

Et erhvervslejemål kan som udgangspunkt kun opsiges, hvis én af følgende årsager gør sig gældende:

  • Udlejer ønsker selv at benytte erhvervslejemålet, dog stk. 3 og § 62.
  • Det er også muligt at opsige erhvervslejemålet, hvis du som udlejer kan dokumentere, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at lejer er nødt til at fraflytte, jf. dog § 62.
  • Hvis lejeren på trods af udlejers påmindelse ikke har ageret efter god skik og orden.
  • Når vægtige grunde gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

Ønsker du at læse mere om de mulige opsigelsesgrunde, fremgår de i § 61, stk. 2 i erhvervslejeloven.

Krav opsigelsen skal opfylde

Ønsker du at benytte en af førnævnte opsigelsesgrunde, er det vigtigt, at du sørger for at opfylde de formelle krav som følger af erhvervslejeloven. Gør du ikke det, vil opsigelsen af erhvervslejemålet være ugyldigt, og du risikerer, at der ifalder et erstatningskrav til lejeren. Den samme regel er gældende, hvis du som udlejer opsiger en lejer uden grund.

Hvis lejeren ikke finder opsigelsen af erhvervslejemålet fair, skal denne lave en skriftlig indsigelse over for udlejer senest 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen.

Det skal du være opmærksom på, hvis du som lejer ønsker at opsige dit erhvervslejemål

I Erhvervslejeloven er der ikke opstillet nogle begrænsninger i forhold til lejers mulighed for at opsige erhvervslejemålet, lejer kan derfor frit opsige lejemålet med mindre andet er aftalt.

For at undgå et brud på erhvervslejekontrakten, er det derfor en god idé at gennemgå den, inden du opsiger erhvervslejemålet.

Din virksomheds ret til erstatning og godtgørelse ved opsigelse af erhvervslejemål

Vælger din udlejer at opsige erhvervslejemålet, kræver det ikke kun en særlig begrundelse, som lejer har du også ret til erstatning for det tab, du må opleve i forbindelse med opsigelsen samt en opgørelse for tabt goodwill, hvis lejemålet er erhvervsbeskyttet.

Erhvervsbeskyttede lejemål

Erhvervsbeskyttede lejere har altid krav på at få det faktiske lidte tab erstattet, og at få en godtgørelse for goodwill.

Ikke-erhvervsbeskyttede lejemål

Hører du under de ikke-erhvervsbeskyttede lejere, har du kun krav på erstatning for det faktiske lidte tab.

Med de ikke-erhvervsbeskyttede lejemål er det muligt at indgå en aftale om, at lejer ikke har krav på erstatning i forbindelse med opsigelse af erhvervslejemålet, dette skal dog ske ved aftaleindgåelsen. På den måde har en udlejer mulighed for at begrænse sin lejers ret til erstatning.

Er du interesseret i at vide mere om erhvervslejeloven, kan du finde mere information her.