Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale, som indgås mellem udlejer og lejer i forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål. En erhvervslejekontrakt indeholder ofte informationer om lejemålet, lejeperiode, ansvarsfordeling, betalingsoplysninger, opsigelse mm..

Erhvervslejekontrakten beskriver dermed de aftaler, der bliver lavet mellem de to parter om erhvervslejemålet.

Uanset om du skal til at indgå i en ny erhvervslejekontrakt, eller er på vej til at genforhandle en eksisterende kontrakt, bør du altid sætte dig grundigt ind i erhvervslejekontrakten og dens konsekvenser for så vidt muligt at sikre din virksomhed og undgå unødvendige konflikter.

Er det lovpligtigt at lave en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er kun et krav, hvis minimum én af parterne ønsker det. Det vil sige, at hvis hverken udlejer eller lejer stiller krav om en kontakt, er det ikke lovmæssigt nødvendigt.

Vi anbefaler dog altid at lave en erhvervslejekontrakt, da I på den måde er sikre på, at der er klare retningslinjer, hvis en konflikt skulle opstå.

Konflikter kan være meget ressourcekrævende både i tid og penge, det er derfor en god idé at lave en erhvervslejekontrakt for alle parters skyld.

Hvem udformer erhvervslejekontrakten?

Det er oftest udlejer, som udformer erhvervslejekontrakten, da udlejer er bekendt med de oplysninger, erhvervslejekontrakten skal indeholde. Der er dog ingen regler for, hvem der skal stå for det.

Det er ofte kutyme, at erhvervslejekontrakten udfærdiges af begge parter, hvis lejer har ønsker til ændringer eller tilføjelser for kontraktens indhold.

Hvad bør en erhvervslejekontrakt indeholde?

Der findes ikke kun én måde at udforme en erhvervskontrakt på, men der er dog en række elementer, erhvervslejekontrakten skal indeholde i følge erhvervslejeloven.

Nedenfor har vi opstillet de forhold, vi anbefaler, at du altid inkluderer i en erhvervslejekontrakt:

 • Kontaktoplysninger på både udlejer og lejer
 • En beskrivelse af erhvervslejemålet
 • Anvendelse af erhvervslejemålet
 • Hvornår erhvervslejekontrakten træder i kraft og opsigelse
 • Leje, lejeregulering
 • Skiltning
 • Ændring i lejevilkårene
 • Driftsudgifter
 • Fællesudgifter
 • Vand, varme, el
 • Rengøring af fællesareler
 • Information om forsikring
 • Ansvar og risiko
 • Hvem der har ansvar for vedligeholdelse
 • Udlejers og lejers ret til at foretage ændringer på lejemålet
 • Afståelse
 • Depositum
 • Fremleje
 • Genindtrædelsesret
 • Forkøbsret
 • Opsigelse
 • Krav til aflevering af erhvervslejemålet – skal lejer selv stå for at male mm.?
 • Erstatning
 • Tinglysning
 • Moms
 • Almindelige bestemmelser/ordenskrifter
 • Kontraktomkostninger
 • Mydighedskrav
 • Bilag
 • Underskrift fra både lejer og udlejer af erhvervslejemålet

Det er lovpligtigt at oplyse om ekstra udgifter

Et andet vigtigt punkt i en erhvervslejekontrakt er at informere om evt. ekstra udgifter. I følge erhvervslejeloven skal udlejer oplyse om eventuelle ekstra udgifter i erhvervskontrakten. Fremgår det ikke i lejekontrakten, har udlejer ikke ret titil at opkræve udgiften hos lejeren.

I erhvervslejekontrakten skal udlejer derfor oplyse lejer om følgende:

 • ekstra udgifter
 • omfanget af den enkelte udgift, så lejer kender beløbet, der skal afsættes til denne post
 • udgifter der er en del af forbrugsregnskabet (med undtagelse af udgifter til brændsel).

Hvornår er en erhvervslejekontrakt gyldig?

Erhvervslejekontrakten er først gyldig, når begge parter har underskrevet aftalen. Tinglysning er som udgangspunkt ikke nødvendigt, med mindre at lejer ønsker det.