Indretning af storrumskontorer der skaber de bedste omgivelser for et sundt arbejdsmiljø

Det er ikke ligegyldigt, hvordan en arbejdsplads indrettes. Storrumskontorer stiller særlige krav til indretningen, hvis der skal opnås et sundt arbejdsmiljø, der sikrer, at medarbejderne trives og kan arbejde uden gener. Medarbejderne må ikke blive unødigt belastet – hverken fysisk eller psykisk.

Et sundt arbejdsmiljø kræver et godt indeklima, men det kan være en større udfordring, da indretningen af storrumskontorer skal tilgodese alle medarbejdere så vidt muligt. Det er derfor ikke altid entydigt, hvad et godt indeklima er, da individuelle medarbejdere vil have forskellige behov og præferencer.

Her på siden kan du blive klogere på, hvordan I som virksomhed kan skabe de bedste rammer for jeres medarbejdere gennem indretning af jeres storrumskontor i forhold til temperatur, luftkvalitet og lys.

 

Skab et behageligt indeklima gennem indretning af kontoret

Hvad danner rammerne for et behageligt og sundt indeklima? Et sundt indeklima indebærer bl.a. en behagelig temperatur, en god belysning og ren, frisk luft, hvilket blandt andet kan opnås gennem strategisk indretning af kontoret.

Vi har samlet 7 gode råd til et godt indeklima:

 • Undgå direkte sol – invester i markiser eller persienner, der kan skærme for solen
 • Spar på energien – vælg lavenergipærer og kontorudstyr, der afgiver så lidt varme som muligt
 • Ordentlig rengøring – en utilstrækkelig rengøring kan medføre dårlig luft på kontoret
 • Sluk lyset når lokalet ikke bliver brugt – invester evt. i lysstyringssystemer, der kan regulere lyset eller tænde/slukke lyset ved bevægelsesregistrering
 • Opbevar printere og kopimaskiner i et separat rum
 • Sørg for ordentlig ventilation
 • Undgå fugtig eller tør luft

 

Skab en behagelig temperatur gennem indretningen af dit storrumskontor

Ifølge vores erfaring er et dårligt indeklima en af hovedårsagerne til gener på arbejdspladsen. På de fleste storrumskontorer er der mange mennesker, computere og lamper samlet på et sted, hvilket udleder meget varme.

Et centralt indeklimaspørgsmål vedrører temperaturen på kontoret. Det varierer fra person til person, hvad en behageligt arbejdstemperatur er, men en tommelfingerregel er, at 21-22 grader er en behagelig arbejdstemperatur.

Hvis temperaturen er for høj, kan det medføre døsighed, utilpashed, hovedpine, koncentrationsbesvær og generelt dårligere præstationsevne hos dine medarbejdere. Hvis temperaturen derimod er for lav, kan det medvirke til anspændthed i muskler, nedsat bevægelighed i fingre og led, langsommere arbejdstempo og risiko for flere fejl.

Kontorets temperatur påvirkes af mange forskellige ting, bl.a. af solindfanget i rummet. Vi oplever oftere og oftere, at storrumskontorer er indrettet med store vinduespartier, hvilket giver et smukt udsyn og et flot lysindfald. Desværre kan de store vinduespartier skabe problemer, både når det gælder solopvarmning om sommeren og kuldenedfald om vinteren.

Er din arbejdsplads indrettet med store glasvinduesfacader, er det vigtigt med solafskærmning for at undgå, at det enten bliver for varmt eller for koldt. Afskærmningerne bør kunne reguleres og bevæges, så de er mere effektive mod generende sollys, men hvor de samtidig kan tillade mest muligt lys, når det er overskyet.

Forskning peger på, at man præsterer bedst på kontoret, hvis det er en lille smule koldere end det, vi oplever som en neutral temperatur. Oplevelsen af neutral temperatur ligger ofte mellem 21 og 22 grader.

Desuden skal det noteres af temperaturændringer på mere end 4 grader over en arbejdsdag ofte føles ubehagelig og kan medføre gener. Temperaturforskellen mellem gulvhøjde og hovedhøjde bør også være mindre end 4 grader.

 

Sørg for et godt arbejdslys på kontoret

Et rum kan ændre fuldstændig karakter, hvis belysningen ændres. Derfor er det ikke uden betydning, hvilke lyskilder I vælger i indretningen af storrumskontoret, og hvor de placeres.

Dagslys er det vigtigste lys for os, og undersøgelser har vist, at naturlig belysning påvirker mennesker positivt. Vinduer og dagslys er derfor vigtigt for et behageligt lys på kontoret, uden at det blænder eller generer på andre måder.

Da dagslys er vigtigt for vores psykiske og fysiske velvære, er det at foretrække i det omfang, at det belyser arbejdspladsen tilstrækkeligt. Ofte vil dagslys alene ikke være tilstrækkeligt til at oplyse et helt kontor, særligt om vinteren og i de sene eftermiddagstimer, hvor der vil opstå behov for supplerende lys fra kunstige lyskilder, som fx loftsbelysning og arbejdslamper ved den enkelte arbejdsplads.

Mennesker påvirkes på forskellig vis af lyset – fysisk såvel som psykisk. Hvis lyset på jeres kontor ikke er optimalt, kan det medvirke til, at dine medarbejdere bliver anspændte og sidder i forkerte arbejdsstillinger, hvilke kan føre til træthed, irriterede øjne, hovedpine, muskelspændinger og smerter i nakke og skuldre samt stress. Af den grund er et godt arbejdslys vigtigt at prioritere i indretningen af storrumskontorer.

Når et kontor skal indrettes på bedst mulig vis, er der særligt fokus på to typer af kunstig belysning:

 1. Den generelle rumbelysning. Det er ofte det direkte lys fra loftslamper eller indirekte lys, der reflekteres via vægge. Denne belysning gør det muligt generelt at orientere sig på et kontor og skal sikre, at der ikke er mørke områder – særligt i indretningen af storrumskontorer.
 1. Særbelysningen. Den består af punktbelysninger, der er rettet mod fx arbejdsbordet eller en tavle. Denne belysning er mere kraftfuld og rettet mod mindre arbejdsområder. Denne belysning skal sikre, at koncentrationsbesvær, ømme øjne, hovedpine og lignende undgås hos dine medarbejdere.

Den rette kontorbelysning er et samspil mellem flere lyskilder og deres funktioner: det naturlige dagslys, placering af det kunstige lys, lysets farve og styrken på lyskilderne.

Sørg for at skabe en god variation i belysningen ved at inddele kontoret i forskellige områder og tilpas belysningen, så den passer til de opgaver, der skal udføres.

Medarbejdere som sidder tæt på vinduet, vil have et større behov for afskærmning af dagslyset, hvorimod medarbejdere som sidder længere fra vinduet, vil have større behov for indtrængning af dagslyset. Sørg for at lyset fra vinduespartierne kan trænge ind i rummet, uden at det er generende for medarbejderne tæt ved vinduerne.

Arbejdstilsynet har opstillet en række krav til belysning, som din virksomhed skal overholde – disse er følgende:

 • Det er vigtigt at investere i lys, der ikke blænder, afgiver for meget varme eller giver generende reflekser
 • Som udgangspunkt skal der være vinduer eller lignende i et arbejdsrum, hvorfra det er muligt at se udenfor på omgivelserne
 • Vinduerne skal kunne afskærmes i tilfælde af, at dagslyset, der falder ind på skærmen, er for skarpt
 • Rengøring og vedligeholdelse af lyskilder er et krav, da det medvirker til et optimalt lys
 • Belysningen skal være flimmerfri, uanset om det er almenbelysning eller punktbelysning

 

God luftkvalitet fordrer sundere og mere effektivt arbejde

God luftkvalitet er en forudsætning for et sundt indeklima. Luften på kontoret kan påvirkes af mange forskellige ting, men det er især de mennesker, som opholder sig i rummet, der påvirker luftkvaliteten. Koncentrationen af CO2 på kontoret er en god indikator på, om luftkvaliteten er god. CO2-niveauet indendørs bør ikke overstige 850 ppm, hvilket svarer til indeklimaklasse II/B.

Luftkvaliteten påvirkes også af fx afgasning fra byggematerialer, elektronik og inventar i rummet, der kan forringe og forurene luften, hvor der vil være større behov for ventilation og udluftning. I forhold til afgasning må indholdet af formaldehyd ikke overstige 0,15 mg/m3.

Laserprintere og kopimaskiner afgiver både varme og ozon, og derfor er det vigtigt at vælge maskiner med lav varmeudvikling og lav ozonafgivelse. Desuden anbefaler vi, at indretningen af storrumskontorer tager højde for, at printere, kopimaskiner og lignende opbevares i separate rum.

For at sikre en god luftkvalitet på kontoret er det også vigtigt, at støv og fugt minimeres gennem grundig og effektiv rengøring.

Indtænk teknologi og fleksible løsninger i indretningen af storrumskontorer

Ved indretningen af storrumskontorer er det vigtigt, at I forinden gør jer tanker om, hvilken type arbejde der skal foregå i lokalerne. Har I fx mange konsulenter tilknyttet, som sjældent er på kontoret, er det måske ikke nødvendigt, at de har deres egen plads. I stedet kan der være et større behov for mødelokaler og projektrum.

Et andet vigtigt punkt er at tænke teknologi ind allerede fra starten og fokusere på fleksible og bærbare løsninger, der skaber mere frihed og flere muligheder. For at opnå større fleksibilitet er I nødt til at nytænke rumfordelingen, når I skal indrette jeres kontor.

I kan fx vælge at supplere jeres storrumskontor med mindre rum, da det langt fra er alt arbejde og alle samtaler, der passer ind i et storrumskontor. De ekstra rum kunne eksempelvis indbefatte projektrum, stillerum og et caféområde, der skaber en mere uformel stemning.

Sidst men ikke mindst bør indretningen af storrumskontoret facilitere en mulighed for individualisering af indretningen. Det kunne eksempelvis indbefatte opslagstavler, billeder, potteplanter og skabe.

Du kan også læse mere om, hvordan jeres virksomhed kan minimere støj gennem hensigtsmæssig indretning af storrumskontoret, der også vil bidrage positivt til et sundt arbejdsmiljø.

Læs mere her 

Brug for mere viden om indretning af kontoret, der skaber et sundt arbejdsmiljø?

Vi har prøvet at give dig et indblik i, hvilke aspekter der er vigtige for et sundt arbejdsmiljø, men der er mange flere faktorer, der spiller ind, når et kontor eller storrumskontor skal indrettes.

Er du interesseret i at vide endnu mere om, hvordan du skaber et sundt arbejdsmiljø i din virksomhed, finder du alt den viden, du skal bruge hos Arbejdsmiljø i Danmark.