Hvad er APV?

Arbejdspladsvurdering også kaldet APV er et redskab, der i virksomheder bliver brugt til at få indblik i medarbejdernes syn på arbejdsmiljø og trivsel. Af den grund skal alle virksomheder, som har medarbejdere ansat udarbejde en skriftlig APV. Det ses ofte, at virksomheder opnår bedre trivsel og arbejdsmiljø efter at have arbejdet med APV.

APV er en måde at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i en virksomhed. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at jeres virksomhed gennem et APV skema kan kortlægge arbejdsmiljøet, og på den måde udpege de områder, som trænger til forbedring. Med udgangspunkt i disse indsigter kan jeres virksomhed lave en handlingsplan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet.

I bestemmer selv, hvordan APV-arbejdet skal gribes an. Med det menes, at I vælger den metode, I tænker virker bedst for jer.

APV’ens fem faser

Uanset hvilken metode I vælger for jeres APV-proces, er der fem faser, den altid bør indeholde.

 • Et overblik over virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
 • En beskrivelse og vurdering af de arbejdsmiljømæssige udfordringer virksomheden står overfor.
 • Kortlægning af virksomhedens sygefravær.
 • En prioriteret liste over løsningsforslag og udarbejdelse af handlingsplan for arbejdsmiljø.
 • Opstilling af retningslinjer for hvordan der skal følges op på handlingsplanen.

 

APV regler – disse krav skal du opfylde

Det er lovpligtigt at have en APV. Der er derfor en række generelle regler, som jeres virksomhed er nødt til at kende uanset hvad.

 • Det er lovpligtigt, at alle virksomheder udarbejder en APV, der tager højde for alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden, hvis de har medarbejdere ansat.
 • Arbejdsgiveren har til ansvar at sørge for, at virksomheden får udarbejdet en APV, og at medarbejderne bliver inddraget i udformningen af denne.
 • Det er vigtigt, at APV’en bliver nedskrevet, og at både medarbejdere og ledelsen har adgang til den.
 • Gennem hele APV-processen skal ledelsen og medarbejderne samarbejde. Det betyder, at de skal være med hele vejen fra planlægning til gennemførelse og fra opfølgning til revision.
 • I virksomheder med mere end 10 ansatte er det et krav, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal deltage i virksomhedens arbejde med APV.
 • Det skal tydeliggøres, hvem der har ansvar for at udføre handlingsplanen for APV i praksis.
 • APV’en skal som minimum fornyes hvert 3. år, men sker der ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet undervejs, skal den ændres.

Har du styr på arbejdsmiljøloven? Hvis ikke kan du læse mere her