Åbne kontorlandskaber – en god idé?

Et ofte debatteret emne er, hvorvidt det er en god idé at indrette virksomheder med åbne kontormiljøer eller ej. Hos C.W. Obel Ejendomme er det vores erfaring, at der er mange fordele ved at indrette med åbne kontorlandskaber, det handler blot om at indrette med udgangspunkt, i de arbejdsopgaver der skal løses i det kommende kontor.

Historien bag de åbne kontorlandskaber

Idéen om storrumskontorer og åbne kontorlandskaber opstod i USA i 1904, hvor arkitekten Frank Lloyd Wright valgte at fjerne enkeltmandskontorerne i en stor kontorbygning i New York. Formålet med denne handling var at skabe et mere ligeværdigt arbejdsmiljø, hvor det var lettere for de ansatte at kommunikere og samarbejde på tværs. Det var dog først i 1960’erne, at konceptet for alvor blev udbredt.

I dag er åbne kontorlandskaber et symbol på den moderne arbejdsplads, hvor vidensdeling er i højsæde.

Fordele ved åbne kontorlandskaber

Den helt store fordel ved at have åbne kontorlandskaber er, at omgivelserne indbyder til sparring og samarbejde mellem kollegaer. Denne vidensdeling der opstår, når medarbejdere arbejder i åbne kontorlandskaber, er også med til styrke innovationspotentialet i virksomheden

Desuden bidrager nærheden til kollegaer til et større fællesskab, hvilket i høj grad er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives.

Ønsker du nedbryde silotænkning på arbejdspladsen, er åbne kontorlandskaber et godt sted at starte!

Støjdæmpning i åbne kontorlandskaber

Et problem der ofte bliver nævnt, når emnet falder på åbne kontorer, er støjgener. Den typiske årsag til støj og forstyrrelser i åbne kontorer er snak. Det kan for eksempel være hen over bordet med kollegaer, små uformelle møder, og andres telefonsamtaler.

Oplever I problemer med støj, er der en række tiltag, I kan indføre, som virker støjdæmpende i åbne kontorlandskaber, disse er:

Minimer forstyrrende gennemgang

Der er ikke noget mere forstyrrende end, hvis der konstant går folk i gennem kontoret. En måde at løse det på er ved nøje at overveje, hvor ofte benyttede genstande er placeret såsom printere, mødelokaler, kaffeautomat og toiletter.

Invester i et ekstra kontor hvor der er plads til fordybelse

Af og til kan medarbejdere have behov for at trække sig fra det åbne kontorlandskab, hvis de f.eks. skal udføre en opgave, der kræver mere koncentration end normalt. Det er derfor en god idé, at mulliggøre denne type arbejdsopgave med et eller flere kontorer, som udelukkende er sat af til medarbejdere, der har brug for ro til en opgave.

Overvej sammensætningen af medarbejdere

I åbne kontormiljøer bør der tænkes nøje over sammensætningen af mennesker, så de mindst muligt forstyrrer hinanden. Det er eksempelvis ikke en god idé at sætte en medarbejder, der har mange tunge og koncentrationskrævende opgaver ved siden af en salgsmedarbejder, der ofte taler i telefon, da det kan virke forstyrrende.

Tænk over hvilken vej medarbejdernes skrivebord vender

Det er ikke ligegyldig, hvilken vej medarbejdernes borde vender. Ofte sidder medarbejdere over for hinanden, men sker der mange aktiviteter på bordet overfor, kan det virker forstyrrende.

Et uformelt samlingssted

Da forstyrrelser i åbne kontormiljøer ofte skyldes snak, kan det være en idé at lave et loungeområde, som medarbejdere kan benytte til små uformelle møder og telefonsamtaler.

Find flere gode eksempler på støjdæmpning i åbne kontorlandskaber hos Arbejdstilsynet eller i vores artikel - minimer støj i storrumskontorer

Krav og regler for åbne kontorlandskaber

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for åbne kontorlandskaber? Det er vigtigt at have styr på arbejdsmiljøreglerne, og leve op til de krav der bliver stillet, når man som virksomhed får nye kontorlokaler.

Men her kan vi glæde dig – reglerne for åbne kontorlandskaber er ikke anderledes, end dem der stilles til mindre kontorer. For at opfylde de krav og regler der er til åbne kontorlandskaber, skal I derfor blot følge de generelle regler for arbejdsmiljø.

Få mere information om arbejdsmiljøloven og hvordan I bedst indretter jeres åbne kontor efter de gældende regler og krav her.