Profil

CWOE_Langebrogade_250413_033_72ppi.jpgC.W. Obel Ejendomme er et traditionsrigt ejendomsselskab, der tilbyder kontorlejemål i kvalitetsejendomme på attraktive adresser i København, Aarhus og Aalborg.

Hos C.W. Obel Ejendomme betragter vi vores lejere som kunder, som vi ønsker at værne om og bygge langvarige relationer til. Denne grundlæggende filosofi sætter sit præg på alt hvad vi gør, fra valget af ejendomme over indretning af lejemål til den løbende drift og vedligeholdelse af bygningerne.

Når vi vælger at investere i en ejendom, sker det altid med udgangspunkt i lejernes behov, både på kort og langt sigt. Her spiller især tre forhold ind:

  • Den rigtige beliggenhed
  • God infrastruktur omkring ejendommen
  • Ejendommens arkitektoniske kvalitet

Alle tre forhold skal møde C.W. Obel Ejendommes høje standard, så lejemålene kan understøtte vores kunders forretning mange år fremover.

C.W. Obel Ejendommes hovedkontor ligger i Vestergade i København og tæller 24 medarbejdere. Endvidere har vi regionskontor i Aalborg med 4 medarbejdere og 1 medarbejder i Aarhus, der støttes af vores afdelingsleder i Aalborg.

Det er vigtigt for os, at vi i hvert geografisk område, hvor vi har strategisk fokus, har personale til at varetage dialogen med vores kunder.

Vision og Strategi

Baseret på kvalitet og tillid at være den foretrukne samarbejdspartner om udvikling og udlejning af kvalitetsejendomme.

Det er C.W. Obel Ejendommes klare strategi at investere i og udleje erhvervsejendomme af høj kvalitet på udvalgte adresser i København, Aarhus og Aalborg. Vores strategiske fokus er kontorejendomme - et område vi løbende udbygger vores specialistkompetence inden for, til gavn for vores lejere.

Drift og administration af ejendomme kræver, at man som ejendomsselskab er professionelt engageret i driften af hver enkelt ejendom, samtidig med at man har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet som helhed.

Ledelsen hos C.W. Obel Ejendomme har alle over 10 års erfaring med drift af ejendomme og har derfor opbygget en særlig forståelse for at udvælge de rigtige ejendomme på de rigtige beliggenheder. Vores ejendomme er alle vurderet med særligt øje for deres arkitektoniske værdi, såvel sjæl og atmosfære som den daglige brugsværdi for vores lejere.

Samtidig er det en mærkesag for C.W. Obel Ejendomme i vid udstrækning at være fysisk til stede på ejendommene. På den baggrund har vi som noget særligt i branchen besluttet at være repræsenteret med egen driftsorganisation i alle tre byer, hvor vores udlejningsejendomme er placeret.