Århusgade (46).jpg

Teknisk afdeling sikrer det gode arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø med inspirerende og effektive lokaler kan forbedre virksomheders arbejdsgange gennem et forbedret image, større fleksibilitet og gode rammer om medarbejderne. Men inspirationen kommer ikke kun indefra. C.W. Obel Ejendommes tekniske afdeling arbejder tæt sammen med nuværende og fremtidige kunder for at sikre de bedst mulige rammer for deres virksomheder.

29. september 2016 - Af Camilla Andreasen


"Det er aldrig one-size fits all, når det kommer til erhvervslokaler," fortæller Lasse Smidt, teknisk chef i C.W. Obel Ejendomme, og uddyber, "en stor del af vores arbejde består i at rådgive og inspirere vores kunder til at se mulighederne i de erhvervslejemål, de er interesserede i. Også i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne". Kunderne kommer som regel med nogle ønsker, og det er så teknisk afdelings opgave, at bringe vores ekspertise og erfaring i spil uden at tabe øje for den enkelte virksomheds særlige identitet og behov.

Så snart du har fundet et lejemål, der taler til dig og din virksomhed, begynder teknisk afdeling arbejdet med at skabe de helt rigtige rammer for jer. Processen varier fra virksomhed til virksomhed, men følger som regel en række etablerede skridt:

1. Det første kig på et nyt lejemål

Typisk finder vores kunder nogle spændende lokaler igennem vores egen oversigt over ledige lejemål eller via erhvervsmæglere. "Det er jo oftest lokaler, der er tilpasset andre, som vises frem," fortæller Lasse, "så allerede her er det vigtigt at begynde at forestille sig fremtidige muligheder, der godt kan se helt anderledes ud, end lokalerne gør lige nu." Og netop processen med at tænke over og synliggøre det enkelte lejemåls potentialer er oftest dér, hvor vores kunder vil møde teknisk afdeling for første gang. "Men vi er på banen meget tidligere," indskyder Lasse, "i første omgang bag kulisserne, hvor vi begynder at tænke i nye løsninger så snart en potentiel kunde kommer med et ønske til udlejningsafdelingen."

2. Klargøring af behov, synliggørelse af muligheder

Forarbejdet i kulissen gør at teknisk afdeling står forberedte til at rådgive nye kunder om indretning og arbejdsmiljø, så snart de er klar til at tage næste skridt. Det er oftest her I vil møde Lasse eller en af hans kollegaer for første gang - gerne i selskab med en spaceplanner eller arkitekt fra én af vores partnere med mange års erfaring indenfor indretning og arbejdsmiljø.

"Vores arbejde med arkitekter m.v. handler netop om at synliggøre mulighederne og få virksomheder til at tænke over, hvordan de kan indrette sig. Her kommer vi ofte med flere forskellige bud til virksomheden, men vi lytter også meget til virksomhedens behov, så vi er sikre på at finde den helt rette løsning."

3. En lejekontrakt udfærdiges og byggeriet sættes i gang

Når alle parter er tilfredse med de nye indretningsforslag og faciliteter, vil vores udlejningsafdeling udarbejde en lejeaftale, der også sætter en tidsramme for istandsættelsesperioden. "Og så går vi i gang med omdannelsen!" fortæller Lasse, og forklarer hvordan han og kollegaerne løbende viser kunder rundt på byggepladsen for at give dem føling med fremskridtet og sikre at eventuelle sene ønsker også når at komme med.

Kundernes leverandører, det kan for eksempel være IT, vil ofte blive inkluderet i arbejdet, så alt kan være færdigt på én gang. "Når vi er færdige, er kunden klar til flytte ind," slår Lasse fast, "og det er vi selvfølgelig til tiden!"

4. Formel overdragelse, fortsat engagement

Og det er så her at de nye kunder formelt får nøglen til deres fremtidige lejemål.  Arbejdet stopper dog ikke her for teknisk afdeling, der som noget særligt sørger for at være til stede i den daglige drift af de enkelte ejendomme og løbende tager en snak med kunderne, for at evaluere lokaler og tænke i tilpasning, eller helt nye rammer i en af vores andre ejendomme.

Vil du vide mere om, hvordan teknisk afdeling arbejder med at indrette og drive erhvervslejemål? Ring til Lasse Smidt på 33 33 94 94.