Strandgade 4A (26).jpg

Bæredygtighed, bundlinje og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd

Performance, arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere former sammen den bæredygtige virksomhed. For bæredygtighed handler ikke blot om miljøhensyn i snæver forstand, men om en holistisk tilgang, der integrerer fleksible kontorlokaler og effektive arbejdsgange med virksomhedens strategiske mål.

23. september 2014 - Af Camilla Andreasen


I byggebranchen er der en tendens til ofte at tænke bæredygtighed og grøn omstilling i forhold til byggekomponenter, der er produceret efter miljøhensyn eller sparer energi. Men for Gitte Andersen, arkitekt og Managing partner i Signal Arkitekter, er virksomhedens medarbejdere og rummene omkring dem mindst lige så vigtige: "I min optik er der et bæredygtighedselement, vi fuldstændig har negligeret," forklarer hun og fortsætter: "Når vi kommer ud og kigger på, hvordan de eksisterende kvadratmeter udnyttes i mange byggerier, oplever vi ofte, at 50 % af arealerne står tomme i løbet af dagen. Hvad enten det gælder en folkeskole eller en privat arbejdsplads."

Det er ikke altid de samme rum, der står tomme, men fordi vi har en tendens til at låse lokaler af, når de ikke er i brug, opdager vi sjældent, at der faktisk findes et kæmpe antal uudnyttede kvadratmeter, der kan bringes i spil.

Bæredygtige kontorlokaler uden ombygning

Det handler ikke kun om at udnytte pladsen bedre, understreger Gitte Andersen, men om at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for ens medarbejdere. I den bæredygtige virksomhed bør der være fokus på at give flere og bedre muligheder for at understøtte nye arbejdsformer. Men de mange uudnyttede kvadratmeter hænger ofte sammen med et privat ejerskab af kvadratmeterne, der er grundlagt af en silotænkning i organisationen omkring brugen af kontorlokaler: "Når vi har spurgt topledere igennem de sidste 15 år om de største interne udfordringer i deres organisation, er det stadigvæk problemer omkring at arbejde sammen på tværs af fag og afdelinger, der går igen. Det er en kæmpe udfordring!" fortæller Gitte Andersen og forklarer, at et fokus på bæredygtighed og effektivitet byder på en fantastisk mulighed for at gentænke virksomhedens arbejdsprocesser og sikre, at alt understøtter langsigtede og strategiske mål - netop ved at bringe de mange uudnyttede kvadratmeter i spil i en række nye faciliteter.

Bæredygtighed i den optik handler om at sikre fleksibilitet og udnyttelse af eksisterende ressourcer: "Vi sidder med nogle projekter, vi kalder Mentale Ombygninger©, hvor vi har været optaget af at kigge på, hvor meget udvikling vi kan skabe i en organisation uden at flytte en eneste væg eller bygge om. Men udelukkende ved at udfordre adfærd for, hvordan vi bruger vores rum." Og der er gode gevinster at hente, når Signal Arkitekter arbejder med Mentale Ombygninger©. Ofte kan op til 35 % af kundernes eksisterende areal bringes i spil til nytænkende og mere effektive faciliteter, der i langt højere grad understøtter organisationens mål.

Tre spørgsmål til at arbejde strategisk med bæredygtighed og arbejdsmiljø

For at komme godt i gang anbefaler Gitte Andersen tre enkle spørgsmål, som ledelsen bør stille sig selv. Hun understreger, at de måske kan synes store, men at de vil være med til at skabe overblik, så bæredygtighed og miljøhensyn kan tænkes ind som en integreret del af virksomhedsstrategien - og derved være med til at fremme performance og konkurrenceevne.

De tre spørgsmål er:

  1. Hvad skal vi gøre bedre for at blive ved med at være konkurrencedygtige?
  2. Hvad gør vi allerede godt, og hvilke arbejdsprocesser virker for os?
  3. Hvor ser vi uhensigtsmæssig adfærd eller mønstre, som vi gerne vil rette op på?

Ved omhyggeligt at svare på de tre spørgsmål, vil ledelsen få et bedre overblik over, hvor der er et forandringspotentiale. Når I har kortlagt, hvad det er for nogle faciliteter, rum og rammer, der skubber til den performance, I ønsker, kan I begynde at tænke strategisk i forhold til hvordan en mere bæredygtig udnyttelse af de eksisterende kontorlokaler kan være med til at fremme og optimere arbejdsprocesser, der understøtter jeres strategiske mål. "Med de tre spørgsmål besvaret kan man jo kigge på det ressourcebillede, man har, og sige: Hvis alle de her lokaler står tomme i løbet af dagen, hvordan kan vi så gå ind og indrette dem på en anden måde, så de rent faktisk fremmer den adfærd, vi ønsker at skubbe til?" forklarer Gitte Andersen.

Der er mange fordele ved bæredygtighed

Der er altså mange fordele at hente ved at have et strategisk fokus på bæredygtige kontorlokaler. Grøn omstilling kan være et nyttigt redskab til at få synliggjort uudnyttede ressourcer og koble dem til topledelsens strategier og virksomhedens langsigtede mål. "Og så er det slet ikke sikkert, at der skal bygges til eller bygges om," fortæller Gitte Andersen.

Hos Signal Arkitekter ser Gitte Andersen igen og igen, at effekterne af at arbejde strategisk og holistisk med rum og bæredygtighed trækker mange positive effekter med sig. Det giver en mere effektiv og integreret arbejdsplads, og det sikrer bedre trivsel, når teams og medarbejdere får bedre tilpassede rammer og langt flere kontaktflader i dagligdagen.

Gennem Mentale Ombygninger© arbejder Signal Arkitekter med at fremme økonomisk bæredygtighed ved at spare på kvadratmeterforbruget. Det er en løsning, der fremmer både bygningsfysisk bæredygtighed såvel som social bæredygtighed, for når man deles om faciliteterne får alle adgang til mange flere - enten på de samme eller færre kvadratmeter!

Lær mere om, hvad strategisk kontorindretning kan gøre for din virksomhed i første del af vores interview med Gitte Andersen.